Tri thức quản lý

Sai lầm của nhà lãnh đạo

99% vai trò lãnh đạo không phải ở vị trí đứng đầu mà từ vị trí giữa của tổ chức, mà mỗi tổ chức chỉ có duy nhất một người lãnh đạo. Phải làm gì nếu bạn không phải người duy nhất?John C. Maxwell chuyên gia bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo với trên 13 triệu ....

Quy luật đầu tư vàng

"Một túi vàng và một mảnh gốm trên đó khắc những lời khôn ngoan, các anh sẽ chọn cái nào?". Arkad - người nổi tiếng là khôn ngoan và giàu có ở Babylon tất nhiên sẽ chọn vàng.Arkad đúc rút được 5 quy luật của vàng để chia sẻ cho các con mình...

Sự công tâm trong quản trị doanh nghiệp

Thị trường đầu tư tài chính đã dần trở thành của công chúng. Một doanh nghiệp được sở hữu bởi nhiều đối tượng. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới nhiều người. Và cũng có nhiều người tác động trực tiếp ...

Để trở thành người quản lý giỏi

Nhiều người cho rằng, những người quản lý giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Sau đây là những điều cần thiết để nâng cao kỹ năng quản lý...

Những vấn đề của các lãnh đạo doanh nghiệp

Thời buổi kinh tế khó khăn đang đe dọa nhấn chìm nhiều doanh nghiệp. Khảo sát để tư vấn cho một số doanh nghiệp gần đây tôi đã hơn một lần phải đưa ra lời khuyên đóng cửa doanh nghiệp. Phải nói rằng đó không phải là những lời khuyên dễ dàng.

Design Web GGO