Category Archives: Đào tạo inhouse

Hợp nhất báo cáo tài chính – Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2019

Đào tạo kế toán: Đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán thuế chuyên sâu: “HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CÁC SAI PHẠM DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: NGHỆ THUẬT XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP ”. 1) Đối tượng tham dự khoá đào […]

Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh – Những thủ thuật để kết thúc đàm phán thành công

Khai giảng : 2011 Thời gian học : 02 ngày: Từ 8h30 đến 17h00 Học phí :Liên hệ Chi tiết khóa học : NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH – NHỮNG THỦ THUẬT ĐỂ KẾT THÚC ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch và […]