Sục axetilen vào AgNO3 trong NH3: Phản ứng và cân bằng

Xin chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về phản ứng giữa axetilen (C2H2) và AgNO3 trong NH3. Đây là một phản ứng quan trọng và thú vị trong lĩnh vực hóa học. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về phản ứng này nhé!

1. Phản ứng Axetilen vào AgNO3 trong NH3

Khi cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, ta thu được kết tủa C2Ag2 và NH4NO3. Đây là phương trình phản ứng chính:

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3

Phản ứng này có thể được sử dụng để nhận biết axetilen và phân biệt nó với các khí khác như metan và etilen.

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Phản ứng này xảy ra ở điều kiện nhiệt độ thường, không cần áp dụng nhiệt độ cao hay các yếu tố khác.

3. Hiện tượng khi cho C2H2 tác dụng AgNO3 trong NH3

Khi sục axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3, ta quan sát thấy một hiện tượng kết tủa màu vàng nhạt. Đây là một dấu hiệu quan trọng để xác định sự có mặt của axetilen.

4. Tính chất hóa học của Axetilen

Axetilen là một chất có nhiều tính chất hóa học đặc biệt. Dưới đây là một số phản ứng quan trọng của axetilen:

Xem thêm  Em yêu thích nhân vật Tấm trong câu chuyện Tấm Cám

4.1. Phản ứng cộng

 • Cộng brom: Axetilen cộng brom tạo thành sản phẩm Br2CH-CH-Br2.

 • Cộng clo: Axetilen cộng clo tạo thành sản phẩm C2H2Cl2.

 • Phản ứng cộng hiđro: Khi axetilen tác dụng với hiđro (H2) và xúc tác Niken, ta thu được sản phẩm C2H6. Lưu ý rằng, nếu sử dụng các chất xúc tác khác nhau, ta có thể thu được các sản phẩm khác nhau như C2H4.

 • Phản ứng cộng axit: Khi axetilen tác dụng với axit HCl và xúc tác HgCl2, ta thu được sản phẩm C2H3Cl.

 • Phản ứng cộng nước: Khi axetilen tác dụng với nước và xúc tác Hg2+ trong dung dịch H2SO4, ta thu được sản phẩm CH3CHO.

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

 • Đime hóa: Hai phân tử axetilen có thể cộng hợp với nhau tạo thành vinylaxetilen.

 • Trime hóa: Ba phân tử axetilen cộng hợp với nhau tạo thành benzen (C6H6).

4.3. Phản ứng oxi hóa

Axetilen có thể cháy trong không khí tạo ra cacbon đioxit (CO2) và nước (H2O), giống như metan và etilen.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

Phản ứng này tạo ra nhiều nhiệt năng và có ngọn lửa sáng.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Hãy thử đáp án các câu hỏi sau để kiểm tra hiểu biết của bạn về phản ứng này:

 1. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện:
  A. Kết tủa vàng nhạt.
  B. Kết tủa màu trắng xanh.
  C. Kết tủa đỏ nâu.
  D. Dung dịch màu lam.

 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
  A. 13,3.
  B. 12.
  C. 24,0.
  D. 21,6.

 3. Để nhận biết 2 khí mất nhãn C2H2 và C2H4 đựng trong lọ riêng biệt ta sử dụng hóa chất nào sau đây?
  A. Dung dịch AgNO3/NH3.
  B. Dung dịch brom.
  C. Cu(OH)2.
  D. Khí H2.

 4. Tính chất vật lý của axetilen là:
  A. Chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
  B. Chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
  C. Chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí.
  D. Chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

 5. Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?
  A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.
  B. Phản ứng cháy với oxi.
  C. Phản ứng cộng với hiđro.
  D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

 6. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
  A. CH4; C6H6.
  B. C2H4; C2H6.
  C. CH4; C2H4.
  D. C2H4; C2H2.

 7. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là:
  A. Nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.
  B. Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.
  C. Nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.
  D. Nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

 8. Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là:
  A. 1 : 1.
  B. 1 : 2.
  C. 1 : 3.
  D. 2 : 1.

Xem thêm  Nghề kế toán - kiểm toán: Những sai lầm phổ biến mà bạn cần biết

Hy vọng bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn về phản ứng giữa axetilen và AgNO3 trong NH3. Đừng ngại khám phá thêm và thử sức với những bài tập liên quan để nâng cao kiến thức của mình. Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của Centaf để khám phá những điều thú vị khác trong lĩnh vực hóa học!