C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan để điều chế axit axetic

C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O

Bạn đã nghe đến phản ứng C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O chưa? Đó chính là phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan để điều chế axit axetic trong công nghiệp. Với nhiệt độ và chất xúc tác phù hợp, ta có thể thu được axit axetic từ butan. Trong bài viết này, Centaf xin giới thiệu đến bạn phương trình điều chế axit axetic này, cùng với một số điều kiện phản ứng và các phương pháp điều chế khác. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

Trước khi đi vào chi tiết, hãy nhớ rằng khi butan cháy hoàn toàn, ta thu được CO2 và H2O. Tuy nhiên, phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan sẽ dẫn đến sản phẩm axit axetic, theo phương trình sau:

C4H10 + 13/2O2 → 4CO2 + 5H2O

2. Điều kiện phản ứng

Để xảy ra phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan, cần đạt các điều kiện sau:

 • Nhiệt độ: Đạt đến mức phản ứng xảy ra hiệu quả.
 • Chất xúc tác: Mn2+ để tăng tốc quá trình oxi hóa.

3. Phương pháp điều chế axit axetic

Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế từ butan theo phương trình:

2C4H10 + 3O2 (xúc tác, nhiệt độ thích hợp) → 4CH3COOH + 2H2O

Trong phòng thí nghiệm, có thể sử dụng phản ứng sau để điều chế axit axetic:

Xem thêm  20 Mẹo vặt nhận biết có thai theo dân gian sớm nhất, sau 1 tuần quan hệ

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

Đối với việc sản xuất giấm ăn, người ta thường sử dụng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng:

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + 2H2O

Đây là một phương pháp đơn giản và phổ biến để điều chế axit axetic.

4. Câu hỏi bài tập liên quan

 • Câu 1: Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?
  A. Kim loại Na.
  B. Dung dịch NaOH.
  C. Quỳ tím.
  D. Cả A và C đều đúng.

 • Câu 2: Trong các phản ứng sau, số phản ứng tạo ra axit axetic là?
  (1) Lên men giấm ancol etylic.
  (2) Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic.
  (3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.
  (4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit.
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

 • Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 → X → CH3COOH → CH3COOC2H5. Chất X là?
  A. CH4.
  B. C6H6.
  C. C2H2.
  D. C2H5OH.

 • Câu 4: Để tách các chất ra khỏi nhau trong hỗn hợp chứa axit axetic và ancol etylic, ta có thể thực hiện các bước sau:
  A. Dùng CaCO3, chưng cất, sau đó tác dụng với H2SO4.
  B. Dùng CaCCl2, chưng cất, sau đó tác dụng với H2SO4.
  C. Dùng Na2O, sau đó tác dụng với H2SO4.
  D. Dùng NaOH, sau đó tác dụng với H2SO4.

 • Câu 5: Phương pháp hiện đại để điều chế axit axetic là:
  A. Tổng hợp từ CH3OH và CO.
  B. Phương pháp oxi hóa CH3CHO.
  C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic.
  D. Điều chế từ muối axetat.

 • Câu 6: Dãy chất phản ứng với axit axetic là:
  A. K, ZnO, Cu, Na2CO3, KOH.
  B. Al, ZnO, Fe, Na2CO3, Ag.
  C. Cu, SO2, Na2CO3, Fe, KOH.
  D. Zn, ZnO, Na2CO3, Fe, KOH.

 • Câu 7: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:
  Chất A và C tác dụng được với natri.
  Chất B ít tan trong nước.
  Chất C tác dụng được với Na2CO3.
  Công thức phân tử của A, B, C lần lượt là:
  A. C2H4, C2H4O2, C2H6O.
  B. C2H4, C2H6O, C2H4O2.
  C. C2H6O, C2H4O2, C2H4.
  D. C2H6O, C2H4, C2H4O2.

Xem thêm  Phản ứng nhiệt nhôm: Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

Hãy thử tư duy và tìm những câu trả lời chính xác nhé!

Mong rằng thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan để điều chế axit axetic. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm trang web Centaf của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

Chúc bạn học tập tốt!