Category Archives: Đào tạo kế toán trưởng

Học kế toán trưởng: Nội dung các khóa học kế toán trưởng chuyên sâu

Học kế toán trưởng: Nội dung các khóa học kế toán trưởng chuyên sâu

        CENSTAF liên tục tổ chức các khoá đào tạo nâng cao năng lực cho bộ máy kế toán của các doanh nghiệp  đó là các khóa: “Thực hành kế toán tổng hợp“, “Thực hành kế toán máy“, “Thực hành kế toán thuế“, “Học kế toán tổng hợp“, “Học kế toán trưởng“, “Đào tạo nghề kế toán thuế“,  […]