Lưu trữ Danh mục: Hóa đơn chứng từ

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 4467/TCT-CSV/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ. Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Kính gửi:Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại […]