Phản ứng hoá học của Kali sunfat

Bạn đã bao giờ tò mò về phản ứng hoá học của Kali sunfat (K2SO4) chưa? Trong bài viết này, Centaf sẽ giới thiệu tới bạn các phương trình điện li của Kali sunfat và những ứng dụng thực tế của chúng. Hãy cùng khám phá ngay thôi!

Phương trình điện li K2SO4

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình điện li của Kali sunfat. K2SO4 là một muối trung hòa và cũng là một chất điện li mạnh. Khi tan trong nước, K2SO4 tạo thành dung dịch có độ pH = 7. Điều này có nghĩa là dung dịch K2SO4 không làm thay đổi tính axit hoặc bazơ của nước.

Tác dụng của K2SO4 với các chất khác

K2SO4 có thể tác dụng với một số chất khác để tạo thành các phản ứng hoá học thú vị. Ví dụ, khi K2SO4 tác dụng với muối chứa ion Ba2+, như BaCl2 hoặc Ba(OH)2, sẽ tạo thành kết tủa trắng BaSO4. Phương trình hóa học cho phản ứng này là:

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl

Ngoài ra, K2SO4 còn có thể phản ứng với axit H2SO4 để tạo thành muối KHSO4. Ví dụ:

K2SO4 + H2SO4 → 2KHSO4

Một số phương trình điện li quan trọng khác

Ngoài phương trình điện li của K2SO4, còn có một số phương trình khác quan trọng mà bạn nên biết. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Phương trình điện li Fe(OH)3
 • Phương trình điện li NaH2PO4
 • Phương trình điện li của Na2SO4
 • Phương trình điện li H2S
 • Phương trình điện li NaCl
 • Phương trình điện li của NaHS
 • Phương trình điện li NaHCO3
Xem thêm  Cách tạo C6H5Br từ phản ứng C6H6 + Br2

Bài tập vận dụng liên quan

Giờ đây, chúng ta cùng làm vài bài tập thực hành để áp dụng những kiến thức vừa học nhé!

 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

  • A. H2SO4, Ca(NO3)2, BaCl2, HF
  • B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH
  • C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH
  • D. H2SO4, ZnCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2
 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

  • A. HF.
  • B. KNO3
  • C. H2O
  • D. CH3COOH.
 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

  • A. KOH
  • B. HCl
  • C. HF
  • D. NH4Cl
 4. Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

  • A. NaCl, HCl, NaOH
  • B. HF, CH3COOH, KCl
  • C. H2S, H2SO4, NaOH
  • D. H2S, BaSO4, NaHCO3
 5. Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

  • A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.
  • B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.
  • C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.
  • D. Ag+, Mg2+, NO3-, Br- .
 6. Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

  • A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.
  • B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3.
  • C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4.
  • D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3.
 7. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

  • A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.
  • B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.
  • C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.
  • D. HNO3, NaCl, Na2SO4.
 8. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

  • A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 .
  • B. Na2SO4, HNO3, Al2O3.
  • C. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.
  • D. Na2HPO4, Al2O3, Zn(OH)2.
Xem thêm  Cách tải giọng chị Google để ghép video bằng điện thoại dễ dàng nhất

Các đề thi trên chỉ là một số ví dụ, nếu muốn nâng cao kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi quan trọng, hãy truy cập trang web của Centaf để tìm hiểu thêm. Đó là nơi bạn có thể tìm thấy những tài liệu hữu ích để vươn tới sự thành công. Đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Centaf

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phản ứng hoá học của Kali sunfat (K2SO4). Chúc bạn học tốt và thành công trong việc khám phá thế giới hóa học!