Lý thuyết kế toán

Đào tạo lý thuyết kế toán

Đào tạo lý thuyết kế toán| Dao tao ly thuyet ke toan tai Ha Noi | CENSTAF - ĐÀO TẠO ĐI TỚI ĐỨC TÀI!
CENSTAF liên tục khai giảng các khóa đào tạo lý thuyết kế toán tại văn phòng Trung tâm đào tạo kế toán . Địa chỉ: Tầng 3 số 6 - Phố Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Khóa đào tạo lý thuyết kế toán này được thiết kế nhằm bổ trợ lượng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho người học trước khi học thực hành nghề kế toán.

Dạy lý thuyết kế toán

Dạy lý thuyết kế toán| Day ly thuyet ke toan tai Ha Noi - CENSTAF GROUP!

CENSTAF liên tục tổ chức các chương trình dạy lý thuyết kế toán nhằm trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho một kế toán viên, kế toán tổng hợp để làm sao khi học xong khoá học này các học viên sẽ có đủ kiến thức lý luận bước vào học thực hành nghề kế toán.

Design Web GGO