Category Archives: Lý thuyết kế toán

Dạy lý thuyết kế toán

 CENSTAF liên tục khai giảng các lớp dạy lý thuyết kế toán nhằm trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho một kế toán viên, kế toán tổng hợp để làm sao khi học xong khoá học này các học viên sẽ có đủ kiến thức lý luận bước vào học nghề kế toán.       Đối tượng […]