Category Archives: Thực hành kế toán máy

Thực hành kế toán: Thực hành kế toán máy trên phần mềm FAST

   Khoá học “Thực hành kế toán máy trên phần mềm Fast” được CENSTAF thiết kế với thời lượng thực hành trên máy là 100% thời gian. I. Tổng quan chế độ, hệ thống kiến thức trước khi thực hành kế toán máy                 Trước khi học “Thực hành kế toán máy trên phần mềm Fast” thì học viên […]

Thưc hành kế toán máy trên Excel – Thực hành kế toán trên máy ở Hà Nội:

   Với mục tiêu giúp học viên hiểu sâu được bản chất của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp mình, CENSTAF sẽ tư vấn cho học viên học thực hành kế toán máy trên  phần mền Excel. Vì khi học thực hành kế toán trên Excel học viên sẽ là người xử lý từng nghiệp vụ kinh tế phát […]