C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr

Chào mừng các bạn đến với Centaf! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng giữa toluene và bromine, và cách tỉ lệ mol và điều kiện nhiệt độ ảnh hưởng đến sản phẩm của phản ứng. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cơ chế phản ứng và áp dụng kiến thức này vào việc giải các bài tập hóa học. Để hiểu rõ hơn về phản ứng này, hãy tiếp tục đọc tài liệu dưới đây.

1. Phản ứng khi cho Toluen tác dụng với Br2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1

Khi toluen phản ứng với bromine dưới ánh sáng và tỉ lệ mol là 1:1, phản ứng trên nhánh sẽ xảy ra, tạo ra benzyl bromide.

2. Toluen tác dụng với Br2 điều kiện có bột sắt

Nếu cho toluen phản ứng với bromine trong điều kiện có bột sắt, hỗn hợp sản phẩm sẽ chủ yếu là các hợp chất brominated ở vị trí para và ortho.

3. Tính chất hóa học của Toluen

Toluen tham gia vào các phản ứng với các chất bromine, chlor và nitro, tạo ra các sản phẩm brominated, chlorinated và nitro derivatives.

4. Câu hỏi bài tập liên quan

Tiếp theo là một số câu hỏi bài tập liên quan đến phản ứng này. Hãy thử kiểm tra kiến thức của bạn và tìm hiểu thêm về các khái niệm quan trọng trong hóa học.

 1. Đốt cháy hòa toàn benzen và hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi, khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?
 2. Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là gì?
 3. Công thức phân tử của Strien là gì?
 4. Công thức phân tử của toluen là gì?
 5. Nhận xét nào sau đây là đúng về khả năng tham gia phản ứng của benzen và đồng đẳng của nó?
 6. Toluene tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1:1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là gì?
 7. Toluene tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm hữu cơ là gì?
 8. Cho toluene tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là bao nhiêu?
 9. Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước brom, quan sát thấy hiện tượng gì?
 10. Điều nào sau đây là sai khi nói về toluen?
Xem thêm  Người sinh năm 2005 - Tất cả những điều bạn cần biết

Đó là một số câu hỏi được đưa ra để giúp bạn kiểm tra kiến thức của mình. Hãy thử trả lời và xem đáp án để kiểm tra kết quả.

Để tìm hiểu thêm về các phản ứng hóa học khác, hãy truy cập trang web Centaf. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích và bài giảng về hóa học.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phản ứng C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr. Hãy tiếp tục học tập và nắm vững kiến thức hóa học để thành công trong học tập và sự nghiệp của mình!

*Đáp án câu hỏi bài tập:

 1. C. giảm 56,4 gam.
 2. B. CnH2n-2.
 3. B. C7H8.
 4. B. C7H8.
 5. C. Benzen và đồng đẳng của benzen vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng, vừa có khả năng tham gia phản ứng thế.
 6. D. C6H6Br4.
 7. D. benzylbromua.
 8. C. 18,40 kg.
 9. B. Chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp: lớp có màu đỏ và lớp không màu.
 10. A. Là một hiđrocacbon thơm.*

Đóng lại bài viết này và hãy chuẩn bị cho việc tham gia các bài tập thú vị khác trong hóa học. Hãy tiếp tục tìm hiểu và phát triển kiến thức của bạn với Centaf!