THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017

 Với phương châm hành động “Trọng dụng nhân tài, năng động, sáng tạo, khai thác và phát huy tối đa sức mạnh nội lực trong Doanh nghiệp, chủ động hợp tác và chia sẻ lợi ích chính đáng với khách hàng, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam GIÀU & MẠNH”, trải qua gần 15 năm hoạt động, CENSTAF Group tự hào là thương hiệu uy tín hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo nghề và dịch vụ tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, CENSTAF Group cần tuyển dụng nhân sự có năng lực, kinh nghiệm cho các vị trí sau:

I. Vị trí chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp:

1.1 Số lượng: 30 nhân sự.

1.2 Mô tả công việc:

– Thực hiện các công việc tư vấn liên quan đến Kế toán tổng hợp, Kế toán Thuế, Kế toán nội bộ, Quản trị Tài chính, Quản trị Nhân sự cho từng doanh nghiệp cụ thể theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp:

+ Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Cập nhật dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, e-mail, sms, email… hay qua phương tiện truyền thông nào đó theo sự phân công và định kỳ các ngày lễ trong năm.

+ Báo cáo thường xuyên theo quy định công tác tìm kiếm, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc.

+ Đảm bảo mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu doanh số định mức.

+ Phát triển khách hàng, thị trường cho các dịch vụ theo kế hoạch được giao.

– Tham gia công tác học giảng, trợ giảng và giảng viên đào tạo ứng dụng, đào tạo thực hành Nghề Kế toán Tổng hợp – Kế toán Thuế – Kế toán nội bộ – Kiểm soát viên – Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

– Độc lập làm công tác tư vấn của Doanh nghiệp được phân công dưới sự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.

– Tích cực tham gia làm việc theo nhóm để trợ giúp Ban lãnh đạo và các nhân sự khác (khi cần) để hoàn thành công việc hiệu quả, nhanh chóng theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

– Đàm phán, soạn thảo và thực hiện Hợp đồng, các Phụ lục đính kèm Hợp đồng (nếu có).

– Sẵn sàng nhận công tác tương đương vị trí Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính hỗ trợ Doanh nghiệp đã ký kết dịch vụ khi có Quyết định thanh tra kiểm tra quyết toán thuế tại Doanh nghiệp theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

– Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác (khi cần) liên quan đến công việc Tư vấn quản trị Doanh nghiệp.

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định Văn hóa – Văn minh công sở của Công ty.

– Nghiêm túc tuân thủ quy tắc: Trách nhiệm tìm kiếm, cập nhật dữ liệu khách hàng là của nhân sự – Dữ liệu khách hàng là tài sản của doanh nghiệp – Không sao chép, lưu giữ, cho, tặng, bán … dữ liệu của Công ty cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1.3 Quyền lợi:

– Được hưởng lương, thưởng, chế độ theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

– Được đào tạo trở thành Chuyên viên Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, Giảng viên ứng dụng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu chính sách Thuế và các luật chuyên ngành.

– Có cơ hội tiếp xúc, làm việc để học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Tài chính – Kế toán – Thuế.

Xem thêm  CENSTAF GROUP thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10/ 2016

– Hàng năm có cơ hội thi nâng ngạch lương và xếp loại nâng ngạch.

– Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp chất lượng cao và được xã hội tôn trọng.

1.4 Điều kiện ứng tuyển:

– Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe tham gia công tác.

– Trình độ:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế, Hải quan, Ngân hàng.

+ Ưu tiên tốt nghiệp loại Giỏi các trường, đặc biệt là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính.

– Kinh nghiệm:

+ Có kinh nghiệm làm việc độc lập, say mê học hỏi, nghiên cứu chế độ, chính sách pháp luật Thuế và luật chuyên ngành.

+ Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm, ưu tiên các ứng viên đã có thời gian tham gia tích cực các hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, Tình nguyện, công tác cộng đồng, công tác xã hội như tham gia các hoạt động Câu lạc bộ Thiện nguyện, Câu lạc bộ Nhà quản lý … tại các Trường Đại học hoặc tham gia cùng các nhóm công tác xã hội của các Trung tâm Cộng đồng.

– Điều kiện về thời gian và địa điểm làm việc:

+ Thời gian làm việc:

·        Toàn thời gian cố định.

·        Làm việc từ 8.00am đến 17.30pm từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 8.00am đến 12.00am thứ 7 hàng tuần.

·        Ngoài ra, nếu tham gia công tác giảng dạy, ứng viên có thể phải làm việc ngoài giờ ca tối, hoặc ngày nghỉ với chính sách lương, thưởng ngoài giờ.

+ Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng của Công ty tại Hà Nội.

II. Vị trí chuyên viên Tư vấn Đào tạo Nghiệp vụ Ngắn hạn:

2.1 Số lượng: 30 nhân sự.

2.2 Mô tả công việc:

– Thực hiện các công việc tư vấn tuyển sinh đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về Tài chính – Kế toán – Thuế – Quản trị Doanh nghiệp qua hệ thống telesales hoặc qua các phương tiện đại chúng khác tùy từng trường hợp cụ thể:

+ Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Cập nhật dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng (từ nguồn data khách hàng do CENSTAF Group cung cấp và dữ liệu của cá nhân tìm kiếm được trên toàn quốc) sử dụng các san phẩm, dịch vụ do CENSTAF Group cung cấp).

+ Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, e-mail, sms, email… hay qua phương tiện truyền thông nào đó.

+ Báo cáo thường xuyên theo quy định công tác tìm kiếm, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc.

+ Đảm bảo mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu doanh số định mức.

+ Phát triển khách hàng, thị trường cho các dịch vụ theo kế hoạch được giao.

– Tham gia công tác học giảng, trợ giảng và giảng viên đào tạo ứng dụng, đào tạo thực hành Nghề theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp nếu đủ năng lực.

– Độc lập làm công tác tư vấn được phân công dưới sự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.

– Tích cực tham gia làm việc theo nhóm để trợ giúp Ban lãnh đạo và các nhân sự khác (khi cần) để hoàn thành công việc hiệu quả, nhanh chóng theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Xem thêm  CENSTAF GROUP thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10/ 2016

– Đàm phán, soạn thảo và thực hiện Hợp đồng, các Phụ lục đính kèm Hợp đồng (nếu có).

– Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác (khi cần) liên quan đến công việc Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo.

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định Văn hóa – Văn minh công sở của Công ty.

– Nghiêm túc tuân thủ quy tắc: Trách nhiệm tìm kiếm, cập nhật dữ liệu khách hàng là của nhân sự – Dữ liệu khách hàng là tài sản của doanh nghiệp – Không sao chép, lưu giữ, cho, tặng, bán … dữ liệu của Công ty cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.3 Quyền lợi:

– Được hưởng lương, thưởng, chế độ theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

– Được đào tạo trở thành Chuyên viên Tư vấn Đào tạo, Giảng viên ứng dụng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu chính sách Thuế và các luật chuyên ngành.

– Có cơ hội tiếp xúc, làm việc để học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Tài chính – Kế toán – Thuế.

– Hàng năm có cơ hội thi nâng ngạch lương và xếp loại nâng ngạch.

– Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp chất lượng cao và được xã hội tôn trọng.

2.4 Điều kiện ứng tuyển:

– Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe tham gia công tác.

– Trình độ:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế, Hải quan, Ngân hàng.

+ Ưu tiên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi các trường.

– Kinh nghiệm:

+ Có kinh nghiệm làm việc độc lập, say mê học hỏi, nghiên cứu chế độ, chính sách pháp luật Thuế và luật chuyên ngành.

+ Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm, ưu tiên các ứng viên đã có thời gian tham gia tích cực các hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, Tình nguyện, công tác cộng đồng, công tác xã hội như tham gia các hoạt động Câu lạc bộ Thiện nguyện, Câu lạc bộ Nhà quản lý … tại các Trường Đại học hoặc tham gia cùng các nhóm công tác xã hội của các Trung tâm Cộng đồng.

+ Có kinh nghiệm sử dụng điện thoại đàm thoại tư vấn đào tạo hiệu quả.

– Điều kiện về thời gian và địa điểm làm việc:

+ Thời gian làm việc:

·        Toàn thời gian cố định.

·        Làm việc từ 8.00am đến 17.30pm từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 8.00am đến 12.00am thứ 7 hàng tuần.

·        Ngoài ra, nếu tham gia công tác giảng dạy, ứng viên có thể phải làm việc ngoài giờ ca tối, hoặc ngày nghỉ với chính sách lương, thưởng ngoài giờ.

+ Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng của Công ty tại Hà Nội.

III. Vị trí chuyên viên Tư vấn Đào tạo Nghề Tài chính – Kế toán – Thuế:

3.1 Số lượng: 10 nhân sự.

3.2 Mô tả công việc:

– Thực hiện các công việc tư vấn tuyển sinh đào tạo Nghề Tài chính – Kế toán – Thuế – Quản trị Doanh nghiệp qua hệ thống telesales hoặc qua các phương tiện đại chúng khác tùy từng trường hợp cụ thể:

+ Xây dựng, tìm kiếm dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Cập nhật dữ liệu khách hàng chất lượng.

+ Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng (từ nguồn data khách hàng do CENSTAF Group cung cấp và dữ liệu của cá nhân tìm kiếm được trên toàn quốc) sử dụng các san phẩm, dịch vụ do CENSTAF Group cung cấp).

+ Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, e-mail, sms, email… hay qua phương tiện truyền thông nào đó.

Xem thêm  CENSTAF GROUP thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10/ 2016

+ Báo cáo thường xuyên theo quy định công tác tìm kiếm, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc.

+ Đảm bảo mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu doanh số định mức.

+ Phát triển khách hàng, thị trường cho các dịch vụ theo kế hoạch được giao.

– Tham gia công tác học giảng, trợ giảng và giảng viên đào tạo ứng dụng, đào tạo thực hành Nghề theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp nếu đủ năng lực.

– Độc lập làm công tác tư vấn được phân công dưới sự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.

– Tích cực tham gia làm việc theo nhóm để trợ giúp Ban lãnh đạo và các nhân sự khác (khi cần) để hoàn thành công việc hiệu quả, nhanh chóng theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

– Đàm phán, soạn thảo và thực hiện Hợp đồng, các Phụ lục đính kèm Hợp đồng (nếu có).

– Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác (khi cần) liên quan đến công việc Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo.

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định Văn hóa – Văn minh công sở của Công ty.

– Nghiêm túc tuân thủ quy tắc: Trách nhiệm tìm kiếm, cập nhật dữ liệu khách hàng là của nhân sự – Dữ liệu khách hàng là tài sản của doanh nghiệp – Không sao chép, lưu giữ, cho, tặng, bán … dữ liệu của Công ty cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3.3 Quyền lợi:

– Được hưởng lương, thưởng, chế độ theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

– Được đào tạo trở thành Chuyên viên Tư vấn Đào tạo, Giảng viên ứng dụng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu chính sách Thuế và các luật chuyên ngành.

– Có cơ hội tiếp xúc, làm việc để học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Tài chính – Kế toán – Thuế.

– Hàng năm có cơ hội thi nâng ngạch lương và xếp loại nâng ngạch.

– Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp chất lượng cao và được xã hội tôn trọng.

3.4 Điều kiện ứng tuyển:

– Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe tham gia công tác.

– Trình độ:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế, Hải quan, Ngân hàng.

+ Ưu tiên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi các trường.

– Kinh nghiệm:

+ Có kinh nghiệm làm việc độc lập, say mê học hỏi, nghiên cứu chế độ, chính sách pháp luật Thuế và luật chuyên ngành.

+ Có kinh nghiệm làm việc theo nhóm, ưu tiên các ứng viên đã có thời gian tham gia tích cực các hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, Tình nguyện, công tác cộng đồng, công tác xã hội như tham gia các hoạt động Câu lạc bộ Thiện nguyện, Câu lạc bộ Nhà quản lý … tại các Trường Đại học hoặc tham gia cùng các nhóm công tác xã hội của các Trung tâm Cộng đồng.

+ Có kinh nghiệm sử dụng điện thoại đàm thoại tư vấn đào tạo hiệu quả.

– Điều kiện về thời gian và địa điểm làm việc:

+ Thời gian làm việc:

·        Toàn thời gian cố định.

·        Làm việc từ 8.00am đến 17.30pm từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 8.00am đến 12.00am thứ 7 hàng tuần.

·        Ngoài ra, nếu tham gia công tác giảng dạy, ứng viên có thể phải làm việc ngoài giờ ca tối, hoặc ngày nghỉ với chính sách lương, thưởng ngoài giờ.

+ Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng của Công ty tại Hà Nội.

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *