Đào tạo kế toán thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa đào tạo kế toán cho học viên đã có kiến thức căn bản

Khoa dao tao ke toan danh cho nguoi da co kien thuc can ban ve hach toan KT
Khóa đào tạo kế toán cho học viên đã có kiến thức căn bản. Một thực tế đang xảy ra hiện nay là có rất nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nền tảng kiến thức về lý thuyết Hạch toán – Kế toán khá tốt nhưng vẫn chưa bắt tay vào làm việc ngay được. Tại sao lại như vậy?

Đào tạo kế toán: "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong công tác quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế"

Đào tạo kế toán: "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả"
Qua thực tế công tác Thanh – kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế tại các DN hiện nay cho thấy một thực tế mà các Giám đốc và kế toán rất đáng phải xem xét một cách “thấu đáo” đó là Hệ thống quản lý tài chính của các DN thông qua các mạch máu tài chính là các thủ tục chứng từ rất sơ sài, không chặt chẽ...

Đào tạo kế toán: "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ".

Dao tao ke toan thuc te, Trung tam dao tao ke toan thue CENSTAF
Khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu: "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trong thanh tra quyết toán thuế năm 2012" đã chỉ rõ cho doanh nghiệp biết được những cái sai, cái thiếu sót và cung cấp các giải pháp xử lý làm sao có lợi nhất cho doanh nghiệp, giúp DN tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong  quá trình quyết toán thuế.

Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2014

Trung tâm đào tạo kế toán thuế CENSTAF. Hợp nhất báo cáo tài chính
 

Khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu "Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm doanh nghiệp thường gặp khi lập báo cáo tài chính năm 20121" là một trong những khóa đào tạo kế toán thuế được thiết kế đặc biệt cho bộ máy kế toán của các công ty liên doanh, liên kết ...