Đào tạo nghề kế toán

Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề KTTH - KTT chuyên sâu trong DN dịch vụ (Vận tải, Du lịch, Nhà Hàng, Khách sạn...).

Đào tạo nghề kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ Vận tải Du lịch Khách sạn

"Đào tạo thực hành nghề kế toán tổng hợp - kế toán thuế trong doanh nghiệp dịch vụ" là một trong những khoá học rất là đặc biệt của CENSTAF. Với khoá học thực hành kế toán này thì tuỳ theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp là dịch vụ vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn...mà học viên có thể lựa chọn giáo trình học của mình là bộ chứng từ thực tế đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ... 

Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - kế toán thuế chuyên sâu trong doanh nghiệp Xây lắp".

Đào tạo nghề kế toán: Dao tao nghe ke toan thue doanh nghiep xay lap
Làm thế nào để trở thành kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp? Hãy tham dự khoá học "Đào tạo nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp" do CENSTAF đào tạo!

 

Khóa đào tạo "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - kế toán thuế chuyên sâu trong DN Sản xuất".

Đào tạo nghề kế toán: Đào tạo nghề kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất

Với phương pháp đào tạo “Cầm tay chỉ việc”, khóa “Đào tạo thực hành nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp sản xuất” đã giúp cho các kế toán trưởng, kế toán thuế vững chắc về mặt lý luận, giỏi về kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.

Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - Kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

Đào tạo thực hành nghề kế toán trong doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu – CENSTAF GROUP!

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu là một trong những loại hình DN khá phức tạp, đòi hỏi người học thực hành kế toán tổng hợp, thực hành kế toán thuế trong loại hình DN này phải hết sức chú ý đến kiến thức về hoạt động ngoại thương (Hợp đồng XNK; các điều kiện giao hàng quốc tế thương gặp: FOB, C&F (CFR), CIF,… Vận tải quốc tế, bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế bằng T/T & L/C). 

Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại".

Dao tao thuc hanh nghe ke toan tong hop ke toan thue trong doanh nghiep thuong mai!

Khoá học "Nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại" là một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán (gồm kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán thuế) trong các doanh nghiệp thương mại của Việt Nam.