Khóa học kế toán cho học viên đã có kiến thức căn bản

   Một thực tế đang xảy ra hiện nay là có rất nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nền tảng kiến thức về lý thuyết Hạch toán – Kế toán rất tốt nhưng vẫn chưa bắt tay vào làm việc ngay được. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời ở đây là do các bạn sinh viên đang thiếu các kỹ năng làm việc thực tế?

         Từ thực tế này dẫn đến việc hàng loạt sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc làm. Nhận thức được vấn đề này, với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên mới ra trường nâng cao được kỹ năng làm việc thực tế, áp dụng được những kiến thức lý luận vào thực tế, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF) giới thiệu tới các bạn học viên khoá đào tạo: “Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp – Kế toán thuế trong các loại hình Doanh Nghiệp”.

Đối tượng tham dự khóa học:

– Sinh viên năm cuối khoa kế toán các trường TC, CĐ, ĐH (đã có kiến thức nền tảng về hạch toán kế toán).

– Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán thuế của Doanh nghiệp.

– Các cá nhân yêu thích nghề kế toán, các sinh viên năm cuối của khối ngành khác (Sẽ tham dự khóa học “Kế toán căn bản & Cốt lõi” trước khi học khóa này.

                            NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO
         CÁC HỌC VIÊN ĐÃ CÓ KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN

1. Từ buổi 1 – 3 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong doanh nghiệp.

– Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

– Hệ thống toàn bộ các văn bản QPPL về thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài…vvv), 

– Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất + Tặng File “Văn bản pháp luật”.

– Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán …)

– Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất và nguyên tắc lập chứng từ ..)

– Chi phí kế toán, chi phí thuế …

– Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

– Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN (Quy trình sản xuất, HĐ ngoại thương, các điều kiện giao hàng FOB, CIF …, vận tải, bảo hiểm quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế L/c, TT…)

– Tiền tệ và hạch toán tỷ giá trong doanh nghiệp TM XNK (nguyên tắc ghi nhận và hạch toán tỷ giá, chênh lệch tỷ giá…)

Xem thêm  Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề KTTH - KTT chuyên sâu trong DN dịch vụ (Vận tải, Du lịch, Nhà Hàng, Khách sạn...).

– Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp

– Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp. 

– Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất ( Định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..) 

– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…)

– Kế toán tính toán, phân bổ chi phí SXC và tính giá thành sản phẩm sản xuất

– Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ theo từng hợp đồng, từng đơn hàng

– Kế toán nhập khẩu hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý 

– Kế toán xuất khẩu hàng hoá..

– Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN. Kế toán thu nhập và chi phí khác.

– Kế toán các khoản thuế trong DN

– Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

2. Buổi 4: Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng:

+ Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

+ Lập tờ khai thuế GTGT tháng

+ Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng ( trong trường hợp sai sót ..)

3. Từ buổi thứ 5 – 6 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.

– Hướng dẫn kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá và CLTG.

– Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

– Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán.. 

– Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

4. Buổi 7 hướng dẫn học viên:

– Nhập dữ liệu ngân hàng bằng tiền VNĐ, ngoại tệ vào sổ kế toán

– Lập bảng tính tỷ giá ngoại tệ, cách thức đối chiếu giữa BTG với SPKH

– Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

5. Buổi 8 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ:

+Tính lương và các khoản trích theo lương, 

+Trích khấu hao TSCĐ.

+ Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn.

+ Lập hợp chi phí NVL, CP NCTT, CP SXC thành phẩm sản xuất. 

+ Tập hợp chi phí hoạt động dịch vụ trường hợp tự thực hiện và thuê ngoài thực hiện.

+ Giá thành thành phẩm nhập kho.

+ Tập hợp giá vốn thành phẩm, hàng hóa xuất bán.

+ Tập hợp giá vốn dịch vụ hoàn thành theo từng hợp đồng, từng đơn hàng

+ Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Xem thêm  Khóa học "Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế chất lượng cao" CAM KẾT VIỆC LÀM 5-10tr/Tháng

– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác phím tắt

6. Từ buổi 9 – 12 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DM NVL, Hàng hóa, Thành phẩm, CCDC.

– Hướng dẫn học viên lập bảng kê tính trị giá vốn NVL, CCDC, hàng hóa NK, XK. 

– Hướng dẫn học viên lập kế hoạch sản xuất, định mức sản xuất sản phẩm.

– Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành, bảng tổng hợp giá vốn dịch vụ theo từng hợp đồng, từng đơn hàng.

– Hướng dẫn lập PNK, PXK từ BKHNK,chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

– Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT. 

– Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

7. Từ buổi 13 – 20 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

– Lập bảng cân đối số phát sinh tổng hợp và chi tiết tháng

– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

– Hướng dẫn học viên thực hiện nhập dữ liệu các tháng tiếp theo theo quy trình như trên.

8. Từ buổi 20-25 hướng dẫn học viên

– Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết năm.

– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

+ Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài…

+ Đối chiếu hàng tồn kho

+ Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

+ Đối chiếu TSCĐ, CCDC.

+ Đối chiếu các khoản vay.

+ Đối chiếu công nợ ( gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả…)

+ Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.

+ Đối chiếu doanh thu, chi phí.

+ Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản

9. Buổi 26: Lập Báo cáo tài chính:

– Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

+ Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

+ Bảng cân đối kế toán.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Lưu chuyển tiền tệ.

10. Buổi 27: Lập tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN:

+ Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

+ Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN ( trường hợp có sai sót )

+ Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.

11. Buổi 28: Xác định lãi (lỗ) theo chủ quan của doanh nghiệp.

12. Buổi 29: In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

13. Buổi 30: Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra. Phòng học:

•    Tiện nghi, có điều hoà, đầy đủ tài liệu để học viên tham khảo.

Xem thêm  Khóa học kế toán tổng hợp tại Hà Nội - Uy tín, chất lượng số 1

•    Thực hành mỗi người 01 giáo trình, 01 máy tính riêng.

•    Môi trường thân thiện, gần gũi giữa học viên và giảng viên.

Kết quả thu được sau khóa học:

    Học xong khoá học bạn có kết quả bằng 3 – 5 năm kinh nghiệm làm kế toán trở lên.

    Làm chủ được công việc kế toán, đủ khả năng tư vấn cho ban giám đốc.

    Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong DN một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong DN một cách thuần thục).

    Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp hiệu quả nhất.

    Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Học xong khóa này bạn hoàn toàn có thể thi về làm việc tốt tại các Doanh Nghiệp hoạt động về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu.

Hỗ  trợ học viên sau khóa học :

•    Hỗ trợ việc làm khi kết thúc khoá học, tư vấn giải đáp khi đi làm.

•    Tặng thẻ tư vấn thuế dài hạn do Ban tư vấn thuế Toàn Quốc trực tiếp hướng dẫn giải đáp.

•    Bảo hành kiến thức đã học trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc khoá học.

Lịch khai giảng:

  – Lịch KG: Khai giảng liên tục 3 ca từ thứ 2 tới thứ 7: Sáng từ 8h30p – 11h30p; Chiều từ 13h30′ – 17h; Tối từ 18h – 20h30p.

Chú ý:  Với các học viên chưa có kiến thức căn bản về kế toán thì trước khi học làm kế toán tổng hợp kế toán thuế trên hóa đơn chứng từ thực tế sẽ phải bổ sung thêm lớp “Kế toán căn bản và cốt lõi” 8 – 10 buổi, 5 – 7Hv/ Lớp. 

Hãy liên hệ ngay với Mr.Duy: 09.06.07.59.59 để nhận được chính sách hỗ trợ học phí tốt nhất!

 
Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo:
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

 Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.
Tel  Mrs. Bích Thủy: 0907 580 698

CENSTAF – NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN !

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *