Thuế GTGT

Công văn 7346/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng

 Công văn 7346/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1067/VP-TM ngày 25/02/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo công văn số 531/HQHCM-TXNK ngày 04/3/2011 về việc miễn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương.

Công văn 18020/BTC-CST vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su tự nhiên

Công văn 18020/BTC-CST vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su tự nhiên
Trả lời công văn số 1365/HQHT-NV ngày 26/10/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh.

Công văn 4606/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 4606/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 20/9/2012 của Văn phòng Điều hành Dart Energy (Hanoi Basin CBM) Pte Ltd tại Hà Nội (mã số thuế 0103157531) đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và công văn số 21682/CT-KT2 ngày 22/8/2012 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc báo cáo hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí không có phát hiện thương mại.

Công văn 4604/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Công văn 4604/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 3006/12-CVTN ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Thu Nguyệt mã số thuế 3700676543 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu.

Công văn 4603/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

 Công văn 4603/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 614/CT-THNVDT ngày 17/10/2012 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Hội chữ thập đỏ Việt Nam - tỉnh Hội Bến Tre

Công văn 4569/TCT-CS xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp

Công văn 4569/TCT-CS xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp
Tổng cục Thuế được công văn số 910/CT-TTHT ngày 20/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định, hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.

Công văn 4552/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 4552/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 987/CT-THNVDT ngày 05/11/ của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công văn 4536/TCT-KK về khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng

Công văn 4536/TCT-KK về khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 611/CT-TTHT ngày 15/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thu từ lãi tiền cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012 về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. 

Công văn 4185/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Công văn 4185/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 589/CT-KTr ngày 02/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). 
Page 1/91234Next

Design Web GGO