Category Archives: Thuế GTGT

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1690/TCT-CSV/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.       Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;– Công ty TNHH […]

Thông tư 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn  máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người  tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường ­­­­ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 […]

Công văn 1215/TCT-CS về việc thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ—————-Số: 1215/TCT-CSV/v: thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————— Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội           Trả lời công văn số 24351/CT-HTr ngày 19/11/2010 của […]

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1690/TCT-CSV/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.  Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;– Công ty TNHH Túi xách SIMONE […]

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 17164/BTC-TCTV/v: thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố […]