C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

Chào mừng các bạn đến với Centaf! Hôm nay chúng ta sẽ khám phá về phản ứng hóa học thú vị: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl. Đây là một phương trình hóa học đơn giản, nhưng lại rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về phản ứng này và những điều thú vị xung quanh nhé!

Phản ứng C2H6 ra C2H5Cl

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy xem qua phương trình phản ứng: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl. Ở đây, chúng ta có etan (C2H6) phản ứng với clo (Cl2) để tạo ra axit hydrocloric (HCl) và etyl clorua (C2H5Cl). Đây là một phản ứng thế đơn giản và quan trọng trong công nghiệp hóa chất.

Điều kiện phản ứng xảy ra hóa học

Để phản ứng xảy ra, chúng ta cần có ánh sáng làm xúc tác. Ánh sáng sẽ cung cấp năng lượng cần thiết để phản ứng diễn ra. Điều này làm cho phản ứng trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Cách tiến hành thí nghiệm ứng C2H6 ra C2H5Cl

Để tiến hành thí nghiệm, chúng ta chỉ cần cho etan tác dụng với clo. Quá trình này sẽ tạo ra axit hydrocloric và etyl clorua.

Xem thêm  50+ câu thả thính bằng tên, thả thính crush theo tên hay nhất

Tính chất hóa học của Ankan

Ankan là một loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhưng lại có nhiều tính chất hóa học đáng chú ý. Dưới đây là những tính chất quan trọng của ankan:

1. Phản ứng thế

Trong phản ứng thế, nguyên tử hydro trong ankan bị thế bằng halogen để tạo ra các dẫn xuất halogen. Phản ứng này có thể được biểu diễn bằng công thức sau:

CnH2n+2 + xCl2 → CnH2n+2-xClx + xHCl (x ≤ 2n+2)

Ở đây, xác suất thế của nguyên tử hydro phụ thuộc vào bậc của các nguyên tử cacbon trong phân tử. Các sản phẩm chính thường là các dẫn xuất mono clorua như metyl clorua, metylen clorua, clorofom và cacbon tetraclorua.

2. Phản ứng tách

Phản ứng tách là quá trình tạo ra các hợp chất khác nhau thông qua việc tách hiđro hoặc bẻ gãy các liên kết C-C.

Tách hiđro (đề hiđro hóa):

CnH2n+2 → CnH2n+2-2x + xH2

Bẻ gãy các liên kết C-C (cracking):

CnH2n+2 → CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

3. Phản ứng oxi hóa (đốt cháy)

Ankan khi cháy tạo ra nhiều nhiệt và tạo thành CO2 và H2O. Phản ứng này có thể được biểu diễn bằng công thức:

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O

Câu hỏi bài tập liên quan

 1. Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?
  A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8
  B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10
  C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12
  D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở có công thức phân tử C5H12?
  A. 6
  B. 4
  C. 5
  D. 3

 3. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là?
  A. 2,2-đimetylprotan
  B. 2-metylbutan
  C. pentan
  D. 2-đimetylpropan

 4. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất Monoclo. Tên gọi của X là?
  A. 2,2-đimetylbutan
  B. 2-metylpentan
  C. hexan
  D. 2-đimetylpropan

 5. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là?
  A. C4H10
  B. C3H8
  C. C3H6
  D. C2H6

 6. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là?
  A. 70,0 lít
  B. 78,4 lít
  C. 84,0 lít
  D. 56,0 lít

 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là?
  A. 2,2-đimetylpropan
  B. etan
  C. 2-metylpropan
  D. 2-metylbutan

 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là?
  A. C3H8
  B. C4H10
  C. C5H10
  D. C5H12

 9. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là?
  A. C4H10
  B. C3H8
  C. C3H6
  D. C2H6

 10. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính?
  A. CH3CH2CH2CH2Br
  B. CH3CH2CHBrCH3
  C. CH3CH2CH2CHBr2
  D. CH3CH2CBr2CH3

 11. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí hiđro và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là?
  A. CH4
  B. C2H6
  C. C3H8
  D. C4H10

 12. Ứng dụng nào sau đây không phải của ankan?
  A. Làm khí đốt, xăng dầu cho động cơ
  B. Làm dung môi, dầu mỡ bôi trơn, nến
  C. Làm nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ khác
  D. Tổng hợp trực tiếp polime có nhiều ứng dụng trong thực tế

 13. Nhận xét nào sau đây không đúng với ankan?
  A. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối
  B. Không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
  C. Làm mất màu dung dịch thuốc tím
  D. Nhẹ hơn nước

 14. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?
  A. CH3OH, CH3OCH3
  B. CH3OCH3, CH3CHO
  C. CH3OH, C2H5OH
  D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2

Xem thêm  Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Tết 2024? - Đếm Ngược Đến Tết Nguyên Đán

Đây là những câu hỏi bài tập liên quan đến phản ứng C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl. Hy vọng rằng thông qua nội dung trên, bạn đã nắm vững kiến thức và có thể áp dụng vào việc giải các dạng câu hỏi tương tự. Chúc bạn học tập tốt!

Centaf