Phản ứng CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O: Tính chất hóa học và các bài tập liên quan

Chào các bạn độc giả yêu thích môn hóa! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phản ứng hóa học đặc biệt của axit axetic CH3COOH, một chất axit yếu, khi tác dụng với bazơ NaOH. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng CH3COOH + NaOH một cách chính xác. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng làm các dạng câu hỏi, bài tập và hoàn thành tốt các bài liên quan.

1. Phản ứng Axit axetic NaOH

Phản ứng CH3COOH + NaOH cho chúng ta sản phẩm CH3COONa + H2O. Điều kiện để phản ứng này diễn ra là điều kiện thường, không cần yêu cầu điều kiện đặc biệt.

2. Tính chất hóa học của axit axetic

Axit axetic CH3COOH (etanoic) là một chất axit hữu cơ, mạnh hơn axit cacbonic. Trong phân tử axitic, chúng ta có liên kết giữa nhóm methyl CH3 và nhóm carboxyl COOH.

Axit axetic có thể tham gia vào các phản ứng sau:

 • Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon ( 90 – 100°C):
  Cl2 + CH3COOH → ClCH2COOH + HCl
 • Tác dụng với axetylen (xúc tác thủy ngân, nhiệt độ 70 – 80oC) để tạo thành etyl diaxetat:
  C2H2 + 2CH3COOH → CH3CH(OCOCH3)2
 • Tác dụng với amoniac để tạo thành amid:
  NH3 + CH3COOH → NH3CH3COOHNH4
 • Phản ứng decacboxyl hóa thành axeton (Xúc tác mangan oxit, nhiệt độ)
  C2H2 + CH3COOH → CH2CHOCOCH3

3. Bài tập vận dụng liên quan

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn đồng hành một số bài tập liên quan đến axit axetic. Cùng nhau giải quyết các câu hỏi thú vị sau đây:

Xem thêm  Sơ đồ tư duy bài thơ Viếng lăng Bác - Dễ nhớ, ngắn gọn

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?
A. Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
B. Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo.
C. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.
D. Bằng cách oxi hóa etan với chất xúc tác thích hợp, người ta thu được axit axetic.

Câu 2: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:
A. CH3COONa và CH3OH.
B. HCOONa và CH3OH.
C. CH3COONa và C2H5OH.
D. HCOONa và C2H5OH.

Câu 3: Dãy chất phản ứng với axit axetic là:
A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH
B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag
C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH
D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

Câu 4: Phương pháp được xem là hiện đại để điều chế axit axetic là:
A. Tổng hợp từ CH3OH và CO
B. Phương pháp oxi hóa CH3CHO
C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic
D. Điều chế từ muối axetat

Câu 5: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn nhiệt độ sôi của ancol tương ứng?
A. Vì ancol không có liên kết hidro, trong khi axit có liên kết hidro.
B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol.
C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn.
D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10%. Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là:
A. 360 gam
B. 180 gam
C. 340 gam
D. 120 gam

Xem thêm  C2H4: Từ Etilen đến Rượu etylic

Câu 7: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B và C. Biết:
Chất A và B tác dụng với K.
Chất C không tan trong nước.
Chất A phản ứng được với Na2CO3.
Vậy A, B, C lần lượt có công thức phân tử là:
A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.
B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.
C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.
D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.

Câu 8: Cho m gam axit CH3COOH tác dụng với dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính giá trị của m?
A. 6 gam
B. 12 gam
C. 18 gam
D. 24 gam

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3COOH và CH3COOC2H5 tác dụng với dung dịch NaOH 1M, thì vừa hết 300ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu etylic tạo ra rồi cho tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trên.
A. 6 gam; 17,6 gam
B. 12 gam; 35,2 gam
C. 3 gam; 8,8 gam
D. 8 gam; 23,5 gam

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
B. Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo.
C. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 5 đến 7%.
D. Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp, người ta thu được axit axetic.

Câu 11: Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác, ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là:
A. Metyl clorua.
B. Natri axetat.
C. Etyl axetat.
D. Etilen.

Xem thêm  Giá thịt heo hôm nay bao nhiêu 1 kg?

Câu 12: Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa:
A. Nguyên tử O.
B. 3 nguyên tử C, H, O.
C. Nhóm -CH3.
D. Có nhóm -COOH.

Câu 13: Cho các nhận định sau:
(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin và Mg kim loại.
(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn đimetylamin.
(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenoltalein.
(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O.
Số nhận định đúng là:
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về axit fomic và axit axetic?
A. Hai axit trên đều tác dụng với Mg, Na2CO3, CuO, dung dịch AgNO3/NH3.
B. Tính axit của axit fomic mạnh hơn axit axetic. Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/NaOH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không có phản ứng này.
C. Hai axit trên đều được điều chế từ CH4 qua một phản ứng.
D. Nhiệt độ sôi của axit fomic cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.

Mong rằng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về phản ứng CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O và tính chất hóa học của axit axetic. Hãy tiếp tục rèn luyện và làm các bài tập nâng cao để nắm vững kiến thức này. Hãy đồng hành cùng Centaf trên trang web Centaf để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích trong lĩnh vực Hóa học.