Chồng 1986 Vợ 1991: Xem Chồng 1986 Vợ 1991 Sinh Con Năm Nào Hợp?

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho việc chồng 1986 và vợ 1991 nên sinh con vào năm nào để có một gia đình hạnh phúc và thịnh vượng theo quan niệm phong thủy? Hãy cùng tìm hiểu xem cách xem chồng 1986 vợ 1991 sinh con năm nào tốt nhất dựa trên các yếu tố trong phong thủy. Hãy đối chiếu các thông tin dưới đây để tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của bạn.

Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con Năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026: Tốt Hay Không?

Cùng nhau xem xét các yếu tố phong thủy để đánh giá xem chồng 1986 và vợ 1991 nên sinh con vào năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 có phù hợp hay không.

Năm 2024: Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con

 • Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (chồng) và Lộ Bàng Thổ (vợ)
 • Thiên Can: Bình Thường (chồng) và Bình thường (vợ)
 • Địa Chi: Bình thường (chồng) và Tứ hành xung (vợ)
 • Du Niên: 0/0 (trai/gái)
 • Tràng Sinh: 0 điểm
 • Hạn Tuổi: 1 điểm
 • Lộc Mạng Quý Nhân: Không có
Xem thêm  Mẫu CV Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

TỔNG ĐIỂM:

 • Sinh con trai: 3/10
 • Sinh con gái: 3/10

ĐÁNH GIÁ: CHƯA HỢP

Năm 2025: Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con

 • Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (chồng) và Lộ Bàng Thổ (vợ)
 • Thiên Can: Bình Thường (chồng) và Khắc (vợ)
 • Địa Chi: Lục Hại (chồng) và Bình thường (vợ)
 • Du Niên: 1/0 (trai/gái)
 • Tràng Sinh: 0 điểm
 • Hạn Tuổi: 0 điểm
 • Lộc Mạng Quý Nhân: Có Lộc Tồn

TỔNG ĐIỂM:

 • Sinh con trai: 3.5/10
 • Sinh con gái: 2.5/10

ĐÁNH GIÁ: CHƯA HỢP

Năm 2026: Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con

 • Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (chồng) và Lộ Bàng Thổ (vợ)
 • Thiên Can: Bình Hòa (chồng) và Hợp (vợ)
 • Địa Chi: Tam hợp (chồng) và Lục Hợp (vợ)
 • Du Niên: 0/1 (trai/gái)
 • Tràng Sinh: 0.5 điểm
 • Hạn Tuổi: 0.5 điểm
 • Lộc Mạng Quý Nhân: Không có

TỔNG ĐIỂM:

 • Sinh con trai: 5.5/10
 • Sinh con gái: 6.5/10

ĐÁNH GIÁ: KHÁ HỢP

Năm 2027: Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con

 • Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (chồng) và Lộ Bàng Thổ (vợ)
 • Thiên Can: Bình Thường (chồng) và Xung (vợ)
 • Địa Chi: Bình thường (chồng) và Bình thường (vợ)
 • Du Niên: 0/1 (trai/gái)
 • Tràng Sinh: 0.5 điểm
 • Hạn Tuổi: 0 điểm
 • Lộc Mạng Quý Nhân: Không có

TỔNG ĐIỂM:

 • Sinh con trai: 2.5/10
 • Sinh con gái: 3.5/10

ĐÁNH GIÁ: CHƯA HỢP

Năm 2028: Chồng 1986 Và Vợ 1991 Sinh Con

 • Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (chồng) và Lộ Bàng Thổ (vợ)
 • Thiên Can: Sinh (chồng) và Bình Thường (vợ)
 • Địa Chi: Lục Xung (chồng) và Bình thường (vợ)
 • Du Niên: 1/1 (trai/gái)
 • Tràng Sinh: 1 điểm
 • Hạn Tuổi: 1 điểm
 • Lộc Mạng Quý Nhân: Không có
Xem thêm  Xin xăm Quan Âm Bồ Tát

TỔNG ĐIỂM:

 • Sinh con trai: 6/10
 • Sinh con gái: 6/10

ĐÁNH GIÁ: HỢP

Kết Luận

Dựa vào các yếu tố phong thủy, chồng 1986 và vợ 1991 nên chọn các năm [2026, 2028] để sinh con với hy vọng mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một quan niệm phong thủy và không phải là điều tất yếu. Quan trọng nhất là tạo dựng một môi trường gia đình hạnh phúc và yêu thương.