Category Archives: Đào tạo kế toán thuế

Đào tạo kế toán thuế: “Chi phí hợp lý – Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế”

      Chương trình đào tạo kế toán thuế: “Chi phí hợp lý – Chi phí bất hợp lý” được CENSTAF thiết kế chuyên sâu về chi phí trong doanh nghiệp, đó là một loạt các sai phạm và rủi ro DN thường hay mắc phải trong quản lý chi phí. Các Giám đốc điều hành doanh nghiệp, các kế […]