Đào tạo kế toán thuế: “Chi phí hợp lý – Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế”

      Chương trình đào tạo kế toán thuế: “Chi phí hợp lý – Chi phí bất hợp lý” được CENSTAF thiết kế chuyên sâu về chi phí trong doanh nghiệp, đó là một loạt các sai phạm và rủi ro DN thường hay mắc phải trong quản lý chi phí.

Các Giám đốc điều hành doanh nghiệp, các kế toán trưởng, kế toán viên đang cảm thấy đau đầu vì trong thực tế SXKD tại DN chi ra rất nhiều khoản chi phí (thậm chí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ) và được hạch toán kế toán đầy đủ theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán nhưng trong kiểm tra quyết toán thuế vẫn bị “xuất toán” ra khỏi chi phí hợp lý được chấp nhận theo luật thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN). Thực tế, điều này đã xảy ra trong suốt thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp. Tại sao lại như vậy? Chi phí thực tế doanh nghiệp chi ra là chi phí gì? Chi phí kế toán hay chi phí tính thuế? Chi phí tính thuế là như thế nào mà phức tạp đối với các Doanh nghiệp đến như vậy? Chi phí đó có liên quan đến các luật nào khác không? DN quản lý CPSXKD như thế nào để không bị các Đoàn Thanh – Kiểm tra xuất toán?… và rất nhiều câu hỏi thắc mắc của hàng ngàn DN ở ba miền Bắc, Trung, Nam gửi đến cho CENSTAF trong suốt thời gian vừa qua.

Từ thực tế về những “bức xúc” trên của các doanh nghiệp trên toàn quốc và để giúp các nhà Quản trị DN, các cán bộ kế toán (kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế và cả kế toán viên) có kiến thức chuyên sâu trong quản lý chi phí tại DN mình và quyết toán thuế đối với các cơ quan Thanh kiểm tra của Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF) thuộc CENSTAF GROUP – Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo nghề kế toán thực tế chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế,.. sẽ giúp các Doanh nghiệp giải quyết tốt bài toán này thông qua khóa đào tạo kế toán thuế chuyên sâu:

Chi phí hợp lý – Chi phí bất hợp lý trong Quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2010: Các sai phạm và rủi ro DN thường hay mắc phải trong quản lý CPSXKD –  Nghệ thuật xử lý đúng và hiệu quả cho các Doanh nghiệp”.


        Qua khóa học kế toán thuế ngắn hạn này CENSTAF sẽ tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng được “Cách quản lý chi phí thuế hiệu quả theo đúng các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và đặc biệt là theo đúng chính sách thuế hiện hành nhằm tiết kiệm và “giảm thiểu” rủi ro, sai phạm trong công tác quyết toán thuế 2010 về chi phí SXKD tại các loại hình Doanh nghiệp”. 

I) Đối tượng tham dự khóa đào tạo kế toán thuế: 

         
                    – Chủ tịch HĐTV/HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, Giám đốc, PGĐ

                    – KTT, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác

II) Thời gian và địa điểm tổ chức khóa đào tạo kế toán thuế: 

       Khóa học được tổ chức một ngày từ 8h đến 17h 30p hàng tháng tại 60 tỉnh thành toàn Quốc

III). Nội dung của khóa học kế toán thuế – Đào tạo kế toán thuế chuyên sâu:


1. Chi phí kế toán là gì? Chi phí thuế là gì? Chúng khác nhau như thế nào thông qua các chế độ, chính sách của Nhà nước? Việc khác nhau đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác Quyết toán thuế cuối năm không? ảnh hưởng bị xử phạt hành chính và hình sự như thế nào? 


2. Các nguyên tắc xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ năm 2010: Cơ sở để quản lý chi phí SXKD hiệu quả?

3. Chi phí khấu hao TSCĐ (Cách xác định chi phí khấu hao như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp khấu hao TSCĐ như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2010?

4. Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD (Cách xác định chi phí NVL, hàng hóa như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2010?

5. Chi phí tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn,… (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2010?

6. Chi phí tiền phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại, phụ cấp tàu xe,… (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xuất toán trong QT thuế TNDN 2010?

7. Chi phí nghiên cứu KH, công nghệ; sáng kiến, cải tiến, y tế, đào tạo,… (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2010?

8. Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại,…), chi phí khác (chi lao động nữ, chi bảo hộ lao động, chi công tác phí trong và ngoài nước,…  (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xuất toán trong QT thuế TNDN 2010?

9. Chi phí Lãi vay, CLTG, trích lập dự phòng, CP tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý, chi phí thuế, v.v …  (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ trong QT thuế TNDN 2010?


10. Giải đáp rất nhiều tình huống quản lý chuyên sâu (dưới góc độ Tài chính, kế toán, thanh tra thuế, các đạo luật liên quan đến các khoản chi phí trong DN), đặc biệt là các sai sót và vi phạm pháp luật của các DN (học theo các tình huống) bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ trong các cuộc thanh- kiểm tra chi phí SXKD ở các loại hình Doanh nghiệp hay mắc phải và hướng dẫn cách hoàn thiện các thủ tục  hiệu quả cao cho các Doanh nghiệp trong QT thuế 2010.

IV). Các khóa đào tạo kế toán trưởng – Thực hành kế toán thuế:  

Học kế toán thuế: “Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp xây lắp”

Học kế toán thuế: Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế

Học kế toán thuế: Quản lý thuế “Sai một ly – Đi một dặm”

Học kế toán thuế: “Các sai phạm và các tổn thất về kinh tế trong quản lý thuế”

Giới thiệu nội dung của các khóa học kế toán thuế chuyên sâu

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *