Category Archives: Đào tạo kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành – thực tế tại Hà Nội

 Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội. Với mục đích giúp cho các học viên đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng kế toán đó là giỏi về kỹ năng và giàu kinh nghiệm thực tế. Trung tâm Nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư […]