Category Archives: Giới Thiệu

Thành tựu và niềm tự hào

–   Mỗi năm đào tạo 10.000 đến 15.000 doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực. –   Mỗi năm đào tạo kỹ năng nghề cho hàng nghìn cán bộ kế toán chuyên nghiệp thuộc các loại hình DN: sản xuất, thương mại nội địa, XNK, Xây lắp … –  Tư vấn quản lý tài chính […]