Lưu trữ Danh mục: Học Kế Toán Máy

Học kế toán máy: Học kế toán máy trên phần mềm Misa

Khoá học kế toán máy: “Thực hành kế toán máy trên phần mềm Misa” được CENSTAF thiết kế với thời lượng thực hành trên máy là 95% thời gian. I. Tổng quan chế độ, hệ thống kiến thức trước khi học kế toán máy                 Trước khi “Học kế toán máy trên phần mềm Misa” thì học viên sẽ được […]