Học kế toán thuế

Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới 2016.

Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới năm 2013 trước khi lập BCTC và QT thuế năm 2013

Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành rất nhiều chính sách thuế mới để siết chặt công tác quản lý thuế ở các loại hình DN đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các sắc thuế rất quyết liệt trong đó nổi bật nhất là 3 sắc thuế lớn như: Thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN cần tập trung kiểm tra nhiều nhất

Học kế toán: "Các sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2016".

Học kế toán thực tế ở đâu? Thanh kiểm tra quyết toán thuế TNCN 2011
Khóa học kế toán thuế: Nhằm nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác Tài chính - Kế toán - Thuế và giúp Doanh nghiệp tránh những sai phạm về chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến các hoạt động của DN. CENSTAF tổ chức khóa tập huấn "Các sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN".

Học kế toán: Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Học kế toán phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp
Khóa học "Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp" là khóa học kế toán dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Từ các báo cáo mà bộ máy kế toán gửi lên cho nhà quản lý (Giám đốc), nhà lý sẽ đọc, phân tích để đưa ra hàng loạt các quyết định: Vay ngân hàng hay không? vay ngắn hạn hay dài hạn? quyết định đầu tư hay không đầu tư ... 

Học kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp xây lắp"

Học kế toán thuế thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội TPHCM uy tín nhất?
Học kế toán thuế: Hoạt động SXKD trong lĩnh vực Xây lắp chứa đựng rất nhiều rủi ro: Sự biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, thời gian thi công công trình kéo dài qua nhiều năm, tiến độ thanh toán chậm, đặc biệt trong công tác Thanh - kiểm tra kế toán, thuế.

Design Web GGO