Khóa học kế toán thuế thực hành ở tại Hà Nội – Dành cho người đã có kiến thức căn bản

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH Ở TẠI HÀ NỘI


Một thực tế đang xảy ra hiện nay là có rất nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nền tảng kiến thức về lý thuyết Hạch toán – Kế toán rất tốt nhưng vẫn chưa bắt tay vào làm việc ngay được. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời ở đây là do các bạn sinh viên đang thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế.

Từ thực tế này dẫn đến việc hàng loạt sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc làm. Nhận thức được vấn đề này, với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên mới ra trường nâng cao được kỹ năng làm việc thực tế, áp dụng được những kiến thức lý luận vào thực tế, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF) giới thiệu tới các bạn học viên khoá học:
 

THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP – DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ KIẾN THỨC CĂN BẢN”

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUÊ DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN


1. Từ buổi 1 – 3 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong doanh nghiệp.

– Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay
– Hệ thống toàn bộ các văn bản QPPL về thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài…vvv),
– Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất + Tặng File “Văn bản pháp luật”.
– Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán …)
– Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất và nguyên tắc lập chứng từ ..)
– Chi phí kế toán, chi phí thuế …
– Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
– Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN (Quy trình sản xuất, HĐ ngoại thương, các điều kiện giao hàng FOB, CIF …, vận tải, bảo hiểm quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế L/c, TT…)
– Tiền tệ và hạch toán tỷ giá trong doanh nghiệp TM XNK (nguyên tắc ghi nhận và hạch toán tỷ giá, chênh lệch tỷ giá…)
– Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp
– Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp.
– Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất ( Định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..)
– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…)
– Kế toán tính toán, phân bổ chi phí SXC và tính giá thành sản phẩm sản xuất
– Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ theo từng hợp đồng, từng đơn hàng
– Kế toán nhập khẩu hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý
– Kế toán xuất khẩu hàng hoá..
– Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN. Kế toán thu nhập và chi phí khác.
– Kế toán các khoản thuế trong DN
– Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

Xem thêm  Khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở tại Hà Nội - Dành cho người chưa có kiến thức căn bản


2. Buổi 4: Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng:

+ Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp
+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
+ Lập tờ khai thuế GTGT tháng
+ Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng ( trong trường hợp sai sót ..)

3. Từ buổi thứ 5 – 6 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.
– Hướng dẫn kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá và CLTG.
– Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán
– Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..
– Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.


4. Buổi 7 hướng dẫn học viên:

– Nhập dữ liệu ngân hàng bằng tiền VNĐ, ngoại tệ vào sổ kế toán
– Lập bảng tính tỷ giá ngoại tệ, cách thức đối chiếu giữa BTG với SPKH
– Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH


5. Buổi 8 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ:
+Tính lương và các khoản trích theo lương,
+Trích khấu hao TSCĐ.
+ Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn.
+ Lập hợp chi phí NVL, CP NCTT, CP SXC thành phẩm sản xuất.
+ Tập hợp chi phí hoạt động dịch vụ trường hợp tự thực hiện và thuê ngoài thực hiện.
+ Giá thành thành phẩm nhập kho.
+ Tập hợp giá vốn thành phẩm, hàng hóa xuất bán.
+ Tập hợp giá vốn dịch vụ hoàn thành theo từng hợp đồng, từng đơn hàng
+ Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác phím tắt

6. Từ buổi 9 – 12 hướng dẫn học viên

– Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DM NVL, Hàng hóa, Thành phẩm, CCDC.
– Hướng dẫn học viên lập bảng kê tính trị giá vốn NVL, CCDC, hàng hóa NK, XK.
– Hướng dẫn học viên lập kế hoạch sản xuất, định mức sản xuất sản phẩm.
– Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành, bảng tổng hợp giá vốn dịch vụ theo từng hợp đồng, từng đơn hàng.
– Hướng dẫn lập PNK, PXK từ BKHNK,chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK
– Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.
– Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

7. Từ buổi 13 – 20 hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán
– Lập bảng cân đối số phát sinh tổng hợp và chi tiết tháng
– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS
– Hướng dẫn học viên thực hiện nhập dữ liệu các tháng tiếp theo theo quy trình như trên.

8. Từ buổi 20-25 hướng dẫn học viên

– Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết năm.
– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS
+ Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài…
+ Đối chiếu hàng tồn kho
+ Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
+ Đối chiếu TSCĐ, CCDC.
+ Đối chiếu các khoản vay.
+ Đối chiếu công nợ ( gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả…)
+ Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.
+ Đối chiếu doanh thu, chi phí.
+ Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản

9. Buổi 26: Lập Báo cáo tài chính.

Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT):
+ Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
+ Hướng dẫn lập BCĐKT
+ Hướng dẫn lập BCKQKD
+ Hướng dẫn lập TM BCTC.
+ Hướng dẫn lập LCTT

10. Buổi 27: Lập tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN:

+ Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
+ Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN ( trường hợp có sai sót )
+ Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.

11. Buổi 28: Xác định lãi (lỗ) theo chủ quan của doanh nghiệp.

12. Buổi 29: In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

13. Buổi 30: Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.

Xem thêm  Khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở tại Hà Nội - Dành cho người chưa có kiến thức căn bản


TẠI SAO NÊN HỌC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF


Trung tâm Nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF), được thành lập từ ngày 22/05/ 2002, là đơn vị đầu tiên và tiên phong trong việc ĐÀO TẠO THỰC TẾ NGHỀ KẾ TOÁN.

CENSTAF cam kết mang đến cho các bạn học viên một phương pháp đào tạo hoàn toàn mới, hết sức hiệu quả, giúp các bạn học viên sau khóa học trở thành những kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp : Vững chắc về mặt lý luận, giỏi về kỹ năng và giàu kinh nghiệm thực tế.

Vậy! Phương pháp đào tạo của CENSTAF là như thế nào? nó có gì khác biệt so với phương pháp đào tạo của các trường ĐH, CĐ, THCN & các đơn vị khác? TẠI SAO LẠI NÊN HỌC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF?

Vâng! CENSTAF xin vui lòng trả lời tất cả những câu hỏi đó của các quý vị học viên.

Thứ nhất: CENSTAF là đơn vị duy nhất có đủ năng lực để đào tạo cho hệ thống các kế toán trưởng, giám đốc tài chính … của các Tổng Công ty, Tập đoàn trên cả nước.

Thứ hai: CENSTAF là đơn vị duy nhất trên cả nước có chương trình đào tạo “CAM KẾT GIỚI VIỆC LÀM” với THU NHẬP 5 – 10TR/Tháng.

Thứ ba: CENSTAF là đơn vị duy nhất có cam kết “HOÀN LẠI 100% HP” nếu học viên học xong mà không làm được việc.

Thứ tư: CENSTAF là đơn vị duy nhất có số lượng học viên đông nhất ( hơn 10.000 hv/năm) / trên toàn quốc.

Thứ năm:CENSTAF là đơn vị duy nhất có các học viên học xong về mở công ty, trung tâm làm dịch vụ và đào tạo kế toán trên toàn quốc.

Thứ sáu: CENSTAF là đơn vị có phương pháp chuẩn nhất “PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO GIA SƯ – CẦM TAY CHỈ VIỆC” tức là mỗi học viên sẽ được học trên một bộ giáo trình, một máy tính riêng, giảng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp từng học viên một.

Thứ bảy
: CENSTAF là đơn vị có Giáo trình, giáo án thực hành đầy đủ nhất (6 tháng chứng từ thực tế, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại Doanh nghiệp). Đảm bảo sau khóa học 100% học viên là phải làm được việc ngay.

Thứ tám: CENSTAF là đơn vị duy nhất đang sở hữu các chuyên gia hàng đầu cả nước về lĩnh vực đào tạo & Tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (Giảng viên cơ hữu của CENSTAF, là những giảng viên của thực tiễn: TS. Trần Huy Hoàng; ThS. Nguyễn Văn Đức; Ms. Bùi Thu Hường; Mr. Mai Thành Trung; Mr. Nguyễn Hồng Việt; Ms: Lê Thị Lâm, Ms: Nguyễn Thị Hà … đã có trên 10 năm kinh nghiệm đào tạo & tư vấn kế toán – kiểm toán cho cộng đồng DN trên toàn quốc).

Thứ chín
: CENSTAF là đơn vị duy nhất có quy trình cho Học viên “THỊ SÁT THỰC TẾ” (Mời Hv lên thăm quan trung tâm, xem giáo trình, giáo án, môi trường học, tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp với các bạn học viên đang học trước khi quyết định học tập tại CENSTAF), sau đó học viên sẽ được làm 01 bài test kiến thức đầu vào, qua bài test trung tâm sẽ tư vấn cho học viên tham dự khóa học phù hợp nhất và đặc biệt là qua bài Test giảng viên sẽ biết được học viên đang hổng & yếu những phần kiến thức nào thì trong quá trình học thực hành thực tế GV sẽ đào sâu hơn vào phần kiến thức hổng đó.

Thứ mười: CENSTAF là đơn vị uy tín nhất trong 3 đơn vị được Sở giáo dục TP. Hà Nội cấp phép “ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN” các chương trình đào tạo thực tế kế toán – thuế. (Các đơn vị đào tạo khác chủ yếu là tự in giấy chứng nhận).

Các từ khóa: Khóa học kế toán thuế; Khóa học kế toán thuế tại Hà Nội; Khóa học kế toán thuế ở Hà Nội; Khóa học kế toán tổng hợp, kế toán thuế tại Hà Nội; Khóa học kế toán thuế thực hành; Khóa học kế toán thuế thực tế tại Hà Nội; Trung tâm đào tạo kế toán thuế thực hành.

Xem thêm  Khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở tại Hà Nội - Dành cho người chưa có kiến thức căn bản


Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Mr.Duy: 09.06.07.59.59


CENSTAF – NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN !

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *