Lưu trữ Danh mục: Học kế toán trưởng

Học kế toán trưởng: Nội dung các khóa học kế toán trưởng chuyên sâu

        CENSTAF liên tục tổ chức các khoá đào tạo nâng cao năng lực cho bộ máy kế toán của các doanh nghiệp  đó là các khóa: “Thực hành kế toán tổng hợp“, “Thực hành kế toán máy“, “Thực hành kế toán thuế“, “Học kế toán tổng hợp“, “Học kế toán trưởng“, “Đào tạo nghề kế toán thuế“,  […]

Học kế toán trưởng: ”Thanh kiểm tra quyết toán thuế TNCN năm 2014″

Khóa học kế toán trưởng chuyên sâu:         “THANH-KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2014: NHỮNG SAI PHẠM ĐÃ XẢY RA TẠI DN KHI KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN NĂM 2014 – CÁCH GIẢI TRÌNH, ĐỐI ĐÁP VỚI CƠ QUAN THUẾ .CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ TNCN HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGƯỜI […]