Học kế toán trưởng

Học kế toán trưởng: Khóa học chuyên sâu về quản lý chi phí

Học kế toán trưởng, học kế toán trưởng ở đâu Hà Nội TPHCM
Học kế toán trưởng: Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thanh tra thuế tại các loại hình doanh nghiệp nhìn dưới góc độ Luật quản lý thuế thì công tác kiểm tra chi phí SXKD là vất vả nhất, khó khăn nhất.....

 

Học kế toán trưởng: ”Thanh kiểm tra quyết toán thuế TNCN năm 2014"

Các sai phạm thường gặp trong thanh kiểm tra quyết toán thuế TNCN

Học kế toán trưởng: Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, mặc dù đã qua nhiều mùa quyết toán thuế TNCN năm 2009 - 2013 nhưng trong thực tế chất lượng của các lần quyết toán thuế trên vẫn chưa được cao, các DN vẫn kê khai sai, kê thiếu các mẫu biểu qui định của Nhà nước, kê khai thiếu các khoản thu nhập phải nộp thuế dẫn đến việc DN bị các chế tài của Luật quản lý thuế sau các cuộc thanh tra.

Học kế toán thuế: Quản lý thuế "Sai một ly - Đi một dặm"

Hoc ke toan thue "Quan ly thue: Sai mot ly - di mot dam"
Khoá học kế toán thuế: Quản lý thuế "Sai một ly - đi một dặm" là một trong những khoá học chuyên sâu về thuế, được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà quản lý. Khoá học giúp các nhà quản lý vận dụng được "3 Sắc Thuế" để giảm thiểu chi phí và rủi ro trong công tác quản lý thuế tại doanh nghiệp.

Học kế toán trưởng: Nội dung các khóa học kế toán trưởng chuyên sâu

Học kế toán trưởng, Học kế toán trưởng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

CENSTAF liên tục tổ chức các khoá đào tạo nâng cao năng lực cho các kế toán trưởng, kế toán thuế của các doanh nghiệp - Những người chịu trách nhiệm giải trình các số liệu kế toán của DN mình trước Đoàn Thanh - Kiểm tra - Quyết toán thuế.

Design Web GGO