Category Archives: Nguyên lý kế toán

Học nguyên lý kế toán

 Bạn đang muốn học nguyên lý kế toán ? Khóa học nguyên lý kế toán – căn bản và cốt lõi được CENSTAF thiết kế nhằm trang bị những kiến thức lý luận căn bản và cần thiết nhất mà một học viên cần phải có trước khi bước vào học chương trình thực hành nghề kế toán thuế chuyên nghiệp. Nội dung của […]

Đào tạo nguyên lý kế toán

 CENSTAF liên tục tổ chức các khoá đào tạo nguyên lý kế toán nhằm trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho một kế toán viên, kế toán tổng hợp để làm sao khi học xong khoá học này các học viên sẽ có đủ kiến thức lý luận bước vào học nghề […]

Dạy Nguyên lý kế toán

Dạy Nguyên lý kế toán

CENSTAF liên tục tổ chức dạy nguyên lý kế toán vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần. Khoá học được CENSTAF thiết kế nhằm trang bị những kiến thức lý luận căn bản và cần thiết nhất cho một kế toán tổng hợp, kế toán thuế  trước khi bước sang học thực hành nghề kế toán thuế chuyên nghiệp.  NGUYÊN […]