Category Archives: Thuế TNCN

Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 4657/TCT-TNCNV/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện QL Toàn cầu  Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời […]

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10212/CT-TTHTV/v: Thuế thu nhập cá nhân                     TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd […]