Category Archives: Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 6667/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 6667/TCHQ-TXNKV/v xử lý nợ thuế Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn.(Số 58 Trần Thái […]

Công văn 7283/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 7283/TCHQ-TXNKV/v hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu   Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2.(Lô HF 15, đường […]