Xử lý các trường hợp ghi sai chứng từ Hóa Đơn

Những sai sót khi lập chứng từ kế toán có thể gặp phải như: viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên doanh nghiệp, sai địa chỉ, sai ngày tháng… Tất cả các trường hợp trên đều quy về 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 1 (TH1):  Hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống.

Trường hợp 2 (TH2): Hóa đơn đã xé rời khỏi cuống – nhưng chưa kê khai thuế.

Trường hợp 3 (TH3): Hóa đơn viết sai – đã xé khỏi cuống – và đã kê khai thuế.

Theo điều 18 của Thông tư 64/2013/TT-BCTC hướng dẫn về chứng từ, các trường hợp sai sót về chứng từ như trên sẽ được phạt như sau:

Giải quyết TH1: Với những chứng từ, kế toán viên “nhỡ tay” viết sai cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ chứng từ, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên. Kế toán cần biết tuyệt đối không được xé rời tờ chứng từ khỏi quyển chứng từ. Kế toán phải lưu giữ đầy đủ các liên tại cuống để thanh toán số hủy bỏ với ngành thuế (tờ chứng từ này được thể hiện trên báo cáo tình hình dùng chứng từ tháng ở cột số ” xóa bỏ “).

Giải quyết TH2: Với những chứng từ đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua. Sau đó mới tìm ra viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:

Xem thêm  Mlem là gì?

Hai bên mua và bán phải lập biên bản Thu hồi chứng từ ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của chứng từ ghi sai, và được xuất thay bằng chứng từ…, số…

Thu hồi đủ các liên của tờ chứng từ sai sau đó gạch chéo và lưu trên quyển chứng từ. Đồng thời bên bán phải lập chứng từ mới đúng quy định giao cho khách hàng. Ngày ghi trên chứng từ xuất lại là ngày xuất chứng từ mới.

Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp lý về số chứng từ hủy bỏ.

Kê Khai thuế: hai bên sử dụng chứng từ xuất mới để kê khai vào bảng kê mua về – bán ra như bình thương.

Giải quyết TH3: Hóa đơn viết sai – đã xé khỏi cuống – và đã kê khai thuế.

Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.Trường hơp này không được hủy chứng từ mà người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Nguồn: Tham khảo internet

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Xem thêm  Code Liên Quân mới nhất (cập nhật tháng 07/2023): Đá quý, skin, tướng, vé quay vĩnh viễn,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *