Tạo anđehit axetic từ rượu etylic và CuO

Chào bạn đến với Centaf! Hôm nay chúng ta sẽ khám phá phương pháp điều chế anđehit axetic từ rượu etylic và CuO. Phương pháp này sử dụng quá trình oxi hóa rượu bậc 1 để tạo ra anđehit đơn chức. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Phương trình điều chế anđehit axetic từ rượu etylic

Khi phản ứng rượu etylic (C2H5OH) với CuO, ta thu được anđehit axetic (CH3CHO), đồng (Cu) và nước (H2O). Đây là phương trình hóa học thể hiện quá trình này:

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để tổng hợp anđehit axetic từ rượu etylic.

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa rượu etylic và CuO

Để phản ứng xảy ra, chúng ta cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Nhiệt độ phản ứng: Để đạt hiệu suất cao, phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ thích hợp.

3. Tính chất hóa học của rượu etylic

Rượu etylic (C2H5OH) là một hợp chất hữu cơ quan trọng với nhiều tính chất hóa học thú vị. Dưới đây là một số ví dụ về các phản ứng của rượu etylic:

Xem thêm  Bảng tuần hoàn hóa học - Khám phá tất cả những gì bạn cần biết về nó!

3.1. Rượu etylic tác dụng với oxi, phản ứng cháy

Rượu etylic có khả năng tác dụng mạnh với oxi khi đốt cháy, tạo ra ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của rượu etylic được biểu diễn như sau:

C2H5OH + 3O2 → 2CO2+ 3H2O

Ngoài ra, khi phản ứng oxi hóa không hoàn toàn, rượu etylic có thể tạo thành anđehit axetic:

CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CHO + Cu + H2O

3.2. Rượu etylic tác dụng với kim loại natri và kali

Rượu etylic có khả năng tác dụng với các kim loại natri và kali, giải phóng khí hidro:

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2↑

3.3. Rượu etylic phản ứng với axit axetic

Rượu etylic cũng có thể tác dụng với axit axetic trong môi trường axit đặc, đun nóng để tạo thành etyl axetat. Đây là một este có mùi thơm, ít tan trong nước và thường được sử dụng làm dung môi trong công nghiệp. Phản ứng này được biểu diễn như sau:

C2H5OH + CH3COOH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O

4. Câu hỏi bài tập liên quan

Nếu bạn muốn kiểm tra kiến thức của mình, hãy thử giải quyết các câu hỏi bài tập dưới đây:

Câu 1: Cho các nhận định sau:
(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin và Mg kim loại.
(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn đimetylamin.
(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenoltalein.
(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O.
Số nhận định đúng là?
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Xem thêm  Tuyển tập 272 bài ôn tập toán lớp 1 cho học sinh thông minh

Câu 2: Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt, Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là?
A. (CH3)2CHCHO.
B. (CH3)2CH-CH2CHO.
C. (CH3)3C-CH2CHO.
D. (CH3)3CCHO.

Câu 3: Các các nhận định dưới đây đúng hay sai:
(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.
(e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
(f) Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số nhận định đúng là?
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 4: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3CH2OH.
B. CH3COOH.
C. CH3CHO.
D. CH3CH3.

Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi thấy:
A. Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy có khí thoát ra.
B. Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra.
C. Mẩu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra.
D. Mẩu đá vôi không thay đổi do axit axetic yếu hơn axit cacbonic.

Xem thêm  Viết bài văn tả một cây hoa em thích lớp 4 Hay Chọn Lọc

Câu 6: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là?
A. CH3COOH.
B. HCOOH.
C. C2H5COOH.
D. C3H7COOH.

Câu 7: C2H5OH tác dụng với CuO ở điều kiện thích hợp thu được chất nào sau đây?
A. HCOOH.
B. C2H4.
C. HCHO.
D. CH3CHO.

Câu 8: Cho 3,3 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là?
A. CH3CHO.
B. HCHO.
C. CH3CH2CHO.
D. CH2=CHCHO.

Câu 9: Cho 20,5 gam hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính thành phần % khối lượng rượu etylic và axit axetic trong hỗn hợp X?
A. 56,1% và 43,9%.
B. 43,9% và 56,1%.
C. 46,1% và 53.9%.
D. 53.9% và 46,1%.

Hãy thử giải đáp các câu hỏi này và kiểm tra kiến thức của bạn nhé! Đừng quên truy cập Centaf để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác.