C2H2 + HCl → C2H3Cl

C2H2 +HCl → C2H3Cl được VnDoc biên soạn là phản ứng cộng của axetilen với dung dịch axit clohidric với điều kiện nhiệt độ xúc tác thích hợp. Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng.

1. Phương trình phản ứng Axetilen ra vinyl clorua

2. Điều kiện phản ứng C2H2 tác dụng HCl

Nhiệt độ và xúc tác HgCl2.

3. Cách thực hiện phản ứng C2H2 tác dụng HCl

Dẫn 2 khí C2H2 và HCl vào bình có xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ cao (150 – 200°C).

4. Tính chất hóa học của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều kiện phản ứng xảy ra C2H2 và H2: Nhiệt độ, xúc tác Niken

Xem thêm  VoiceGPT là gì? Cách sử dụng VoiceGPT

Lưu ý: Ngoài ra khi cho C2H2 tác dụng với H2 ở điều kiện nhiệt độ chất xúc tác khác nhau cho sản phẩm khác nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng cộng axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt độ và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng cộng nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 độ C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen có thể cộng hợp với nhau tạo thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt độ xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vì vậy khi đốt, axetilen sẽ cháy tạo ra cacbon Đioxit và nước, tương tự metan và etilen.

Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là

A. C2H2.

B. C2H4.

C. C2H6.

D. CH4.

Câu 2: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 3: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

A. metan.

B. etilen.

C. axetilen.

D. etan

Xem thêm  Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O → Y + Z

Y + O2 → T + H2O

T + Z → CaCO3 + H2O

X, Y, Z, T lần lượt là

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.

B. CaC2,C2H2, CO2, Ca(OH)2

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?

A. 300 lít.

B. 280 lít.

C. 240 lít.

D. 120 lít.

Câu 6. Cho hai chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau

A. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung là CnH2n-2

B. Các hiđrocacbon no đều có công thức chung là CnH2n+2

C. Công thức chung của hiđrocacbon thơm là CnH2n-6

D. Các chất có công thức đơn giản nhất là CH2 đều thuộc dãy đồng đẳng anken.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết C2H2 +HCl → C2H3Cl. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Giải bài tập Hoá học 11, Trắc nghiệm Hóa học 11…

Xem thêm  Phản ứng đặc trưng của anken là gì? Cấu tạo hóa học, tính chất và cách điều chế của anken

>> Mời các bạn tham khảo một số phương trình phản ứng của Axetilen

  • C2H2 + H2 → C2H4
  • C2H2 + H2 → C2H4
  • CH≡CH → CH2=CH-C≡CH
  • C2H2 + H2 → C2H6
  • C2H2 + Br2 → C2H2Br4