Ch3cooh ra Ch3cooc2h5: Phản ứng hóa học đặc biệt giữa Axit acetic và Rượu etylic

Trong lĩnh vực hóa học, phản ứng “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5” là một quá trình phức tạp hóa điều chế etyl axetat từ axit axetic và rượu etylic. Sản phẩm chính thu được là etyl axetat – một dạng este. Đây là quá trình cần thiết mà các học sinh cần phải biết cách viết và cân bằng chính xác.

Phương trình “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”

Nội dung

1. Phương trình điều chế “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”

Phản ứng chuẩn: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Xem thêm  Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009: Tìm hiểu mệnh, tuổi phù hợp và màu sắc hợp

Thông qua quá trình này, axit axetic (CH3COOH) tác động vào rượu etylic (C2H5OH) để tạo ra etyl axetat (CH3COOC2H5) và nước (H2O).

2. Điều kiện điều chế “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”

  • Nhiệt độ: 140°C
  • Xúc tác: H2SO4 đặc

3. Tính chất hóa học của este (“Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”)

– Phản ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

– Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH-)

R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH

Ví dụ:

CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

CH2=CH-COO-CH3 + NaOH ⟶ CH2 = CH-COONa + CH3-OH

– Phản ứng Este chứa gốc không no

  • Phản ứng H2 (xt, Ni, to)

CH2=CH-COO-CH3 + H2 ⟶ C2H5COO-CH3

  • Phản ứng trùng hợp (tạo polime)

nCH3COOCH=CH2 ⟶ Poli (vinyl axetat)

nCH2=C(CH3)-COOCH3 ⟶ Thủy tinh hữu cơ

4. Điều chế este

– Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

– Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

– Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

Nội dung mở rộng “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”

1. CH3COOH là gì?

2. Cấu tạo phân tử của CH3COOH axit axetic

3. Những tính chất lý hóa đặc trưng của axit axetic CH3COOH

– Những tính chất vật lý nổi bật

– Những tính chất hóa học đặc trưng của CH3COOH

4. Điều chế, sản xuất CH3COOH axit axetic như thế nào?

5. Những ứng dụng quan trọng của hóa chất CH3COOH

6. Tìm hiểu mức độ an toàn của hóa chất axit axetic

7. Lưu ý cần biết khi sử dụng và bảo quản CH3COOH an toàn

Câu hỏi bài tập liên quan “Ch3cooh ra Ch3cooc2h5”

Câu 1: Hợp chất este là

A. CH3CH2Cl.

Xem thêm  Em yêu thích nhân vật Tấm trong câu chuyện Tấm Cám

B. HCOOC6H5.

C. CH3CH2NO3.

D. C2H5COOH.

Câu 2: Chất không phải là este là

A. HCOOCH=CH2.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOH.

D. CH3COOCH3.

Câu 3: Chất không phải là este là

A. HCOOC2H5.

B. C2H5CHO.

C. CH3COOCH = CH2.

D. HCOOH

Câu 4: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO (n ≥ 1).

B. CnH2nO2 (n ≥ 1).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

D. CnH2nO3 (n ≥ 2).

Câu 5: Tính chất vật lý của etyl axetat (CH3COOC2H5) là

A. chất lỏng tan vô hạn trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

B. chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

C. chất khí mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

D. chất lỏng không mùi, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Câu 6: Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 7: Khi dẫn hơi rượu C2H5OH đi vào ống thủy tinh đựng bột CuO, có nút bằng bông trộn thêm bột CuSO4 (không màu) rồi nung nóng thấy:

A. Bột CuO màu đen chuyển thành đỏ; bột CuSO4 không đổi màu.

B. Bột CuO màu đen chuyển thành đỏ; bột CuSO4 chuyển thành màu xanh.

C. Bột CuO màu đen không thay đổi; bột CuSO4 không đổi màu.

D. Không đổi màu.

Câu 8: CH3COOC2H5 có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. CH3COOC2H5 được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH với chất xúc tác là

A. axit H2SO4 đặc

Xem thêm  Các đoạn văn nghị luận xã hội chọn lọc hay nhất

B. HgSO4

C. bột Fe.

D. Ni.

Câu 9: Thả một mẩu nhỏ Na vào ống nghiệm đựng C2H5OH nguyên chất. Hiện tượng quan sát được là gì:

A. mẩu Na chìm xuống đáy; xung quanh mẩu Na có sủi bọt khí.

B. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu Natri có sủi bọt khí.

C. Mẩu Na lơ lửng ở trong ống nghiệm; xung quanh mẩu Na có sủi bọt khí.

D. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu Na có ngọn lửa màu vàng.

Câu 10: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất nào dưới đây

A. KOH; K; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; Na; CH3COOH; Fe.

D. Ba(OH)2; Na; CH3COOH; O2.

Xem thêm: Ch3Cho ra Ch3Cooh | Phản ứng CH3CHO + O2 → CH3COOH