Nhiệm vụ của kế toán trưởng


 1. Điều khoản chung

1.1. Bảng mô tả công việc này xác định nghĩa vụ chức năng, quyền lợi và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp.

1.2. Kế toán trưởng được bổ nhiệm và miễn nhiệm dựa vào luật pháp về lao động hiện hành và dựa vào quyết định của giám đốc doanh nghiệp.

1.3. Kế toán trưởng báo cáo trực tiếp công việc cho giám đốc doanh nghiệp.

1.4. Ứng viên hội đủ các điều kiện sau đây có thể được xem xét khả năng bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng: Tốt nhiệp ĐH chuyên ngành kinh tế hoặc nguồn tài chính/ngân hàng; có không dưới 5 năm kinh nghiệm phụ trách việc trong lĩnh vực nguồn tài chính kế toán tại những vị trí quản lý

2. Kế toán trưởng cần biết

– Luật kế toán

– Các quy định và yêu cầu

● Quy định, lệnh, quyết định hoặc các thông tư, nghị định khác của các cơ quan chức năng có liên quan đến kế toán. Các lĩnh vực khác như luật, nguồn tài chính, thuế, nội quy về cơ cấu xây dựng doanh nghiệp, quy định về kỹ năng kế toán cũng như quy chuẩn đạo đức hành nghề của nhân viên kế toán, quy trình lập tài liệu chứng từ, tài liệu kế toán, quyết toán

● Phương pháp phân tích hoạt động nguồn tài chính của doanh nghiệp, quy trình tiếp nhận, phạt, lưu giữ và phân bố nguồn nguồn tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp

● Quy định về quyết toán với khách hàng, các cơ quan, xây dựng tín dụng, phương pháp tính thuế thu nhập đối với cá nhân, xây dựng

● Xây dựng việc kiểm kê các khoản nguồn tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp

● Lập bảng cân đối kế toán cũng như các báo cáo nguồn tài chính; quy định về điều tra, thanh tra tài liệu, chứng từ, tài liệu

Xem thêm  'Anh Ấy Là Người Nguy Hiểm': Kịch tính, mới lạ, gây cấn lại lãng mạn có thừa

● Kỹ năng dùng  máy tính cũng như các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho mục đích công việc

● Áp dụng kiến thức tiên tiến của thế giới cho việc nâng cao và hoàn thiện nguồn kiến thức của mình…

3. Chức năng, nghĩa vụ

Kế toán trưởng thực hiện các chức năng nghĩa vụ sau:

3.1. Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài sản, nguồn tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

3.2. Tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

3.3. Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để áp dụng cho việc thể hiện các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; xây dựng việc việc kiểm kê, giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; dựa vào dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông báo nguồn tài chính.

3.4. Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại các chi nhánh trực thuộc đơn vị.

Áp dụng các công cụ kỹ thuật cao, các kinh nghiệm tiên tiến của thế giới trong công việc nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân cũng như của các nhân viên trong bộ phận.

Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông báo kế toán về hoạt động buôn bán, các khoản thu chi của doanh nghiệp cho lãnh đạo, đưa ra các ý kiến đóng góp của mình để giúp lãnh đạo tìm kiếm được phương án giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm  C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

3.5. Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt động buôn bán hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

3.6. Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác buôn bán khác.

3.7. Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, điều tra các báo cáo nguồn tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh đơn vị.

3.8. Tham gia vào việc phân tích hoạt động buôn bán của doanh nghiệp dựa trên các số liệu nguồn tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

3.9. Đưa ra dự báo nguồn tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp phòng ngừa rủi Ro buôn bán hoặc các sai phạm nguồn tài chính, vi phạm pháp luật buôn bán của nhà nước. Tham gia vào việc lập tài liệu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mất mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

3.10. Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp trong việc thu hút nguồn nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định của ngân sách.

Xem thêm  7 Phần Mềm Giả Lập Android Nhẹ Tốt Nhất 2023

3.11. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.

3.12. Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc nguồn tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như các nguyên tắc khác.

3.13. Tham gia vào việc lập và ứng dụng các sổ sách kế toán, các bảng biểu dựa trên nguồn kiến thức về công nghệ thông báo.

3.14. Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc chuyên ngành.

3.15. Lãnh đạo, quản lý nhân viên trong bộ phận.

4. Quyền lợi

Kế toán trưởng có quyền

4.1. Giao việc cho nhân viên dưới quyền trong bộ phận.

4.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ đề ra của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận.

4.3. Yêu cầu các bộ phận khác trong đơn vị cung cấp thông báo liên quan đến công việc của kế toán trưởng.

4.4. Liên hệ với các đối tác, khách hàng, cơ quan chính quyền có liên quan đến công việc hoặc hoạt động buôn bán của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề trong phạm vi quyền hạn cho phép.

5. Trách nhiệm

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm:

5.1. Về chất lượng công việc của bản thân cũng như của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận.

5.2. Về tính chính xác của thông báo liên quan đến hiện trạng công việc cũng như các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp

5.3. Tuân thủ chấp hành các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp

5.4. Tuân thủ nội quy, quy định của doanh nghiệp

5.5. Quản lý, giám sát tiến độ công việc của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận

Nguồn: tham khảo internet

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *