Khóa học “Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế chất lượng cao” CAM KẾT VIỆC LÀM 5-10tr/Tháng

Chương trình đào tạo “Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế chất lượng cao” – CAM KẾT VIỆC LÀM thu nhập 5 – 10tr/ Tháng là một chương trình đào tạo, huấn luyện các học viên trở thành các nhân sự lòng cốt cho chính CENSTAF GROUP và cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Điểm nổi bật của chương trình đó là sau giai đoạn hoàn thiện kiến thức lý luận về kế toán – thuế và giai đoạn thực hành chuyên sâu nghề kế toán trong các loại hình doanh nghiệp (TM,DV,SX,XNK, XL) thì học viên được sang phòng dịch vụ HỌC NÂNG CAO + LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ cho gần 100 công ty mà CENSTAF đang làm dịch vụ kế toán. Sau hai tháng làm thực tế ở phòng dịch vụ học viên sẽ được giới thiệu việc làm đến Cộng đồng Doanh Nghiệp hoặc được nhận vào làm việc tại CENSTAF GROUP với mức thu nhập 5 – 10 Triệu/ Tháng.

Điều đặc biệt mà các học viên này nhận được đó là một nền tảng chi thức, kỹ năng, kinh nghiệm vững vàng để từng bước thành công trong nghề (sau 6 tháng, 01 năm sẽ trở thành các KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP có mức thu nhập từ 10- 18tr/ tháng. Sau 2 – 3 năm nữa sẽ trở thành các Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và cao hơn là các chuyên gia về Tài chính – Kế toán – Thuế có vô cùng nhiều giá trị cao quý …

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Giai đoạn 1: Hệ thống lại kiến thức căn bản về kế toán

1.     Đối tượng:

Áp dụng đối với các học viên mà kiến thức căn bản còn yếu và thiếu (Test kiến thức đầu vào không đạt).

2.     Điều kiện xác định:

 Khi tiếp nhận học viên việc đánh giá kiến thức sẽ căn cứ vào bài Test đầu vào của học viên, giảng viên sẽ trao đổi với bộ phận tư vấn và học viên để bố trí thời gian tham gia khóa học.

3.     Phương pháp học:

Học theo lớp tập trung theo lịch KG lớp KẾ TOÁN CĂN BẢN của Trung tâm. 5 – 7hv/ lớp/ 7 buổi.

4.    Nội dung học: Theo giáo trình lớp “Kế toán căn bản và cốt lõi” do CENSTAF biên soạn

5.     Kết quả đạt được:

Sau khóa học, học viên phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

+ Hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp.

+ Nội dung và kết cấu tài khoản kế toán

+ Phương pháp chứng từ kế toán

+ Phương pháp tính giá (Giá nhập, giá xuất hàng tồn kho)

+ Kế toán giá thành (Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm)

+ Kế toán các quá trình kế toán chủ yếu (Kế toán mua hàng, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh)

+ Phương pháp lập báo cáo tài chính (BCĐ KT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

Giai đoạn 2: Học thực hành kế toán chuyên sâu trong các loại hình doanh nghiệp

1.     Đối tượng:

Áp dụng đối với học viên đã có kiến thức nguyên lý vững theo giai đoạn 1.

Điều kiện xác định:

Khi tiếp nhận học viên việc đánh giá kiến thức sẽ căn cứ vào bài Test đầu vào của học viên giảng viên sẽ trao đổi với bộ phận tư vấn và học viên để bố trí thời gian tham gia khóa học. Mỗi học viên sẽ đăng ký một lịch học cho phù hợp với quỹ thời gian của mình.

3.     Phương pháp học:

Học theo mô hình đào tạo “GIA SƯ – CẦM TAY CHỈ VIỆC”, mỗi người một giáo trình, 01 máy tính riêng, giảng viên kèm theo từng học viên. Thời gian học 1 – 3 tháng theo quỹ thời gian học viên đăng ký.

4.     Nội dung học:

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Thương mại trên Excel.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong DN Thương mại – Sản xuất – Xuất nhập khẩu trên Excel.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu trên phần mềm Misa.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Xây lắp trên phần mềm Fast.

Nội dung đào tạo kế toán theo các giáo trình thực tế do Censtaf xây dựng dựa trên các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh trong các loại hình DNTM – DNDV – DNSX- DNXNK-DNXL.

5. Kết quả đạt được:

Sau khóa học, học viên phải hiểu và nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng sau:

5.1.Đối với thực hành nghề kế toán doanh nghiệp Thương mại nội địa:

– Nắm bắt được kiến thức về hoạt động thương mại trong nước.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Kiểm soát được tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán.

– Nắm bắt được những trường hợp xảy ra trong hoạt động kinh doanh thương mại nội địa trong đó:

+ Mua bán hàng hóa thông thường ( giao thẳng qua kho và không qua kho)

+ Chiết khấu thương mại đối với người mua, người bán

+ Giảm giá hàng bán đối với người mua, người bán

Xem thêm  Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc tại Hà Nội

+ Hàng bán bị trả lại đối với người mua, người bán

+ Hàng khuyến mại, cho biếu tặng

+ Hàng xuất sử dụng nội bộ, trả thay lương…vvv

+ Hàng xuất đi góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn kinh doanh bằng hàng.

+ Hàng cho biếu tặng

+ Hàng đổi hàng

+ Hàng xuất kho gửi đại lý ký gửi, xuất cho đơn vị hạch toán độc lập, phụ thuộc

+ Hàng phát hiện thừa thiếu so với kiểm kê thực tế.

+ Điều kiện ghi nhận doanh thu và thu nhập khác, tính thuế GTGT đầu ra.

+ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản chi phí ( Bán hàng, quản lý, chi phí lãi vay và chi phí khác) trong doanh nghiệp

Yêu cầu:

* Nội dung của từng trường hợp

* Thủ tục liên quan

* Chứng từ sử dụng

* Kê khai thuế GTGT, TNDN.

* Hạch toán kế toán

* Quyết toán thuế TNDN, TNCN (nếu có)

– Thành thạo kỹ năng sử dụng Excel khi thực hiện công tác kế toán.

– Thành thạo kỹ năng lập BCTC và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN.

– Thành thạo kỹ năng ghi chép sổ sách, đối chiếu kiểm tra dữ liệu giữa sổ sách kế toán với chứng từ, tờ khai và BCTC và quyết toán thuế TNDN.

– Hoàn thiện bộ sổ sách phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại DN.

5.2. Đối với thực hành nghề kế toán doanh nghiệp Thương mại xuất nhập khẩu

– Nắm bắt được kiến thức về đặc điểm hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

– Nắm bắt được các nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá trong DN XNK.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Kiểm soát được tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán.

– Nắm bắt được những trường hợp xảy ra trong hoạt động TM XNK trong đó:

+ Mua bán hàng hóa thông thường ( giao thẳng qua kho và không qua kho)

+ Chiết khấu thương mại đối với người mua, người bán

+ Giảm giá hàng bán

+ Hàng bán bị trả lại

+ Hàng khuyến mại, cho biếu tặng

+ Hàng xuất sử dụng nội bộ, trả thay lương…vvv

+ Hàng xuất đi góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn kinh doanh bằng hàng.

+ Hàng cho biếu tặng

+ Hàng đổi hàng

+ Hàng xuất kho gửi đại lý ký gửi, xuất cho đơn vị hạch toán độc lập, phụ thuộc

+ Hàng phát hiện thừa thiếu so với kiểm kê thực tế.

+ Điều kiện ghi nhận doanh thu và thu nhập khác, tính thuế GTGT đầu ra.

+ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản chi phí ( Bán hàng, quản lý, chi phí lãi vay và chi phí khác trong doanh nghiệp

Yêu cầu:

* Nội dung của từng trường hợp

* Thủ tục liên quan

* Chứng từ sử dụng

* Kê khai thuế GTGT, TNDN.

* Hạch toán kế toán

* Quyết toán thuế TNDN, TNCN (nếu có)

– Thành thạo kỹ năng sử dụng phần mềm Misa trong kế toán.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Thành thạo kỹ năng lập BCTC và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN.

– Thành thạo kỹ năng ghi chép sổ sách, đối chiếu kiểm tra dữ liệu giữa sổ sách kế toán với chứng từ, tờ khai và BCTC và quyết toán thuế TNDN.

– Hoàn thiện bộ sổ sách phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

5.3. Đối với thực hành nghề kế toán doanh nghiệp Thương mại – Sản xuất – Xuất nhập khẩu: 

– Nắm bắt được kiến thức về đặc điểm hoạt động thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Kiểm soát được tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán.

– Nắm bắt được phương pháp tính giá thành, giá vốn trong sản xuất, thương mại.

– Nắm bắt được các nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

– Nắm bắt được những trường hợp xảy ra trong hoạt động kinh doanh thương mại – sản xuất – xuất nhập khẩu trong đó:

+ Mua bán hàng hóa thông thường ( giao thẳng qua kho và không qua kho)

+ Chiết khấu thương mại đối với người mua, người bán

+ Giảm giá hàng bán

+ Hàng bán bị trả lại

+ Hàng khuyến mại, cho biếu tặng

+ Hàng xuất sử dụng nội bộ, trả thay lương…vvv

+ Hàng xuất đi góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn kinh doanh bằng hàng.

+ Hàng cho biếu tặng

+ Hàng đổi hàng

+ Hàng xuất kho gửi đại lý ký gửi, xuất cho đơn vị hạch toán độc lập, phụ thuộc

+ Hàng phát hiện thừa thiếu so với kiểm kê thực tế.

+ Nguyên vật liệu xuất vào sản xuất theo công suất bình thường và vượt mức công suất.

+ Quản lý chi phí nhân công trong doanh nghiệp sản xuất ( Lao động thời vụ, lao động dài hạn..)

+ Quản lý chi phí chung

+ Quản lý chi phí lãi vay

+ Điều kiện ghi nhận doanh thu và thu nhập khác, tính thuế GTGT đầu ra.

+ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản chi phí ( Bán hàng, quản lý, chi phí lãi vay và chi phí khác trong doanh nghiệp

Xem thêm  Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc tại Hà Nội

Yêu cầu:

* Nội dung của từng trường hợp

* Thủ tục liên quan

* Chứng từ sử dụng

* Kê khai thuế GTGT, TNDN.

* Hạch toán kế toán

* Quyết toán thuế TNDN, TNCN (nếu có)

– Thành thạo kỹ năng sử dụng phần mềm Misa thông qua khóa học kế toán.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Thành thạo kỹ năng lập BCTC và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN.

– Thành thạo kỹ năng ghi chép sổ sách, đối chiếu kiểm tra dữ liệu giữa sổ sách kế toán với chứng từ, tờ khai và BCTC và quyết toán thuế TNDN.

– Hoàn thiện bộ sổ sách phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại DN.

5.4.Đối với thực hành nghề kế toán doanh nghiệp Xây lắp

– Nắm bắt được kiến thức về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây lắp.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Kiểm soát được tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ kế toán.

– Nắm bắt được phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp.

– Nắm bắt được những trường hợp thường gặp trong kế toán hoạt động xây lắp:

+ Chủ đầu tư tạm ứng ngay khi ký hợp đồng

+ Nguyên vật liệu xuất phục vụ thi công công trình.

+ Quản lý chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây lắp ( Lao động thời vụ, lao động dài hạn..)

+ Quản lý chi phí máy thi công

+ Quản lý chi phí chung

+ Quản lý chi phí lãi vay

+ Nghiệm thu giai đoạn, hạng mục công trình hoặc theo từng giai đoạn

+ Nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản

+ Bào hành công trình xây dựng cơ bản

+ Đánh giá khối lượng dở dang công trình xây dựng cơ bản

+ Nắm bắt được các nguyên tắc, thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đầu ra, xác định khối lượng dở dang, khối lượng hoàn thành công trình xây dựng cơ bản.

+ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản chi phí ( Bán hàng, quản lý, chi phí lãi vay và chi phí khác trong doanh nghiệp) trong công trình xây dựng cơ bản.

Yêu cầu:

* Nội dung của từng trường hợp

* Thủ tục liên quan

* Chứng từ sử dụng

* Kê khai thuế GTGT, TNDN.

* Hạch toán kế toán

* Quyết toán thuế TNDN, TNCN (nếu có)

– Thành thạo kỹ năng sử dụng phần mềm Fast trong kế toán.

– Hiểu về phương pháp tính thuế GTGT, Thời hạn kê khai và phương pháp kê khai cũng như nơi nộp các loại hồ sơ chứng từ về kế toán, thuế cho các cơ quan chức năng.

– Thành thạo kỹ năng lập BCTC và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN.

– Thành thạo kỹ năng ghi chép sổ sách, đối chiếu kiểm tra dữ liệu giữa sổ sách kế toán với chứng từ, tờ khai và BCTC và quyết toán thuế TNDN.

– Hoàn thiện bộ sổ sách phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại DN.

Giai đoạn 3: Thực hiện (Làm) công việc kế toán thực tế trên chứng từ của DN

1 . Đối tượng:

Áp dụng đối với học viên sau khi hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc kế toán tại doanh nghiệp tại giai đoạn 2 nêu trên.

2.Điều kiện xác định:

Khi tiếp nhận học viên ở giai đoạn này việc đánh giá kiến thức sẽ căn cứ vào bài Test đầu ra của học viên cùng với phần thực hành kế toán trên các loại hình doanh nghiệp ( Thương mại nội địa – Xuất nhập khẩu – Sản xuất) và các kỹ năng (Excel, Fast, Misa) giảng viên sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng từ thực tế của các loại hình doanh nghiệp. Mỗi học viên sẽ đăng ký và thực hiện một lịch học cho phù hợp với quỹ thời gian của mình.

3.Phương pháp học:

+Theo thời gian biểu của học viên đồng thời căn cứ vào lịch do Trung tâm xắp xếp. Thời gian học từ 3-4 tháng.

4.Nội dung học:

+ Thực hiện công tác kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Thương mại nội địa trên Excel hoặc Fast, Misa.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Thương mại nội địa – Xuất nhập khẩu – Sản xuất trên Excel hoặc Fast, Misa.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp thương mại Xuất nhập khẩu trên phần mềm Fast, Misa hoặc Excel.

+ Thực hành kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp trong doanh nghiệp Xây lắp trên phần mềm Fast, Misa hoặc Excel.

5. Kết quả đạt được:

– Căn cứ vào nội dung giảng dạy tại giai đoạn 2 học viên sẽ kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ phần việc kế toán đã được học. Căn cứ vào chứng từ thực tế doanh nghiệp học viên sẽ trực tiếp thực hiện công tác kế toán.

– Học viên tự thực hiện các công việc kế toán trên, giảng viên chỉ định hướng và kiểm tra kết quả khi học viên đã hoàn thành công việc kế toán trên chứng từ được giao của doanh nghiệp.

Xem thêm  Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc tại Hà Nội

– Học viên sẽ thực hiện lựa chọn in ấn, hoàn thiện thủ tục chứng từ và hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác thanh kiểm tra của cơ quan chức năng ( học viên lựa chọn 01 loại hình)

6. Mục đích:

– Giúp học viên tự chủ trong quá trình thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp  

– Giúp ôn lại kiến thức đã được học tại hai phần việc trên

– Học viên có cái nhìn hoàn thiện và đầy đủ hơn về công việc của người kế toán phải làm.

Giai đoạn 4: Tham gia các khóa học ngắn hạn nâng cao để có kỹ năng kinh nghiệm xử lý những vướng mắc về chuyên môn trong quá trình làm nghề kế toán tổng hợp – Kế toán thuế tại doanh nghiệp và giải trình với các cơ quan thanh kiểm tra của nhà nước.

1. Đối tượng:

Áp dụng đối với học viên đã có kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc kế toán tại doanh nghiệp.

2. Điều kiện xác định:

Học viên sẽ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn do trung tâm bố trí. Giai đoạn này thực hiện khi học song song với giai đoạn 3.

3. Phương pháp học:

– Theo thời gian biểu của học viên đồng thời căn cứ vào lịch do Trung tâm xắp xếp.

– Thời gian học từ 1-4 buổi/01 khóa.

4. Nội dung học:

– Khóa học “Các sai phạm về hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp”.

– Khóa học kế toán thuế “ Những sai phạm của doanh nghiệp trong quản lý chi phí – cách khắc phục và nghệ thuật xử lý đúng, hiệu quả cho các doanh nghiệp”.

– Khóa học kế toán thuế “Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong công tác quản lý chi tiêu tại doanh nghiệp và thanh quyết toán chi phí trước khi lập BCTC và quyết toán thuế cuối năm”.

– Khóa học Thanh kiểm tra các luật thuế: Thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN.

5. Kết quả đạt được:

– Căn cứ vào nội dung giảng dạy tại giai đoạn 2-3 học viên sẽ kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ phần việc kế toán đã được học.

– Vận dụng kiến thức nhất định trong việc áp dụng của luật kế toán, thuế và đặc biệt là hệ thống luật chuyên ngành trong công tác kế toán.

– Hoàn thành một bộ hồ sơ chứng từ sổ sách và các báo cáo liên quan phục vụ công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng (Học viên lựa chọn 01 loại hình DN thực hiện).

6. Mục đích:

– Giúp học viên có cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp về công việc kế toán trong đó.

– Nhìn thực tế những vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ quan và khách quan cũng như hướng xử lý hiệu quả.

– Học viên có cái nhìn hoàn thiện và đầy đủ hơn về công việc của người kế toán phải làm.

Giai đoạn 5: Tham gia làm dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp trên mô hình giả định như thật 100% tại doanh nghiệp.

1.  Phương pháp học:

+ Căn cứ vào lịch do Trung tâm xắp xếp. Thời gian thực hiện 1 buổi/01 khóa.

2. Nội dung học:

Căn cứ vào bộ chứng từ hồ sơ chứng từ sổ sách và báo cáo tài chính học viên đã hoàn thiện giai đoạn 4 Trung tâm sẽ bố trí giảng viên đóng vai trò cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp và giải trình các thông tin liên quan.

3. Kết quả đạt được:

Thông qua giai đoạn này phát triển khả năng đối đáp giải trình và bảo vệ các khoản chi phí của Doanh Nghiệp để không bị XUẤT TOÁN. 

Giúp học viên tự tin vào kiến thức chuyên môn (Kế toán, thuế, luật chuyên ngành).

Giai đoạn 6: Tham gia quyết toán thuế cho doanh nghiệp cùng các giảng viên hoặc chuyên viên tư vấn của Censtaf.

Trong quá trình thực tập, khi các doanh nghiệp thanh kiểm tra quyết toán thuế (nếu có), học viên sẽ được tham gia cùng các cán bộ kế toán thuế của CENSTAF đứng ra đối đáp giải trình với cơ quan thuế. Qua đây, học viên sẽ biết được cán bộ thuế họ vận dụng luật để xuất toán chi phí của doanh nghiệp như thế nào, còn học viên đóng vai trò là kế toán thuế của doanh nghiệp sẽ đứng ra đối đáp giải trình với CQ thuế ra làm sao để từ đó có được kỹ năng đối đáp, kinh nghiệm giải trình và bảo vệ thành công các khoản chi phí của doanh nghiệp trước đoàn thanh tra thuế. 

Giai đoạn 7: Tham gia thi sát hạch tốt nghiệp kết thúc khóa học.

Cuối khóa học học viên sẽ được tham gia thi sát hạch tốt nghiệp do chính những giảng viên trong Ban lãnh đạo của Trung tâm nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế ra đề và làm giám khảo chấm thi với 2 vòng thi là: Thi viết và Thi vấn đáp trực tiếp. 
 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo:
 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ


Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Mrs. Bích Thủy : 0907 580 698

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *