Giải đáp thắc mắc về xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

Hỏi:

Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là:
Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. Nên theo tờ khai đầu vào thì bên tôi phải viết hóa đơn có thể hiện tên máy, số lượng, giá  theo 100% giá trị hợp đồng. Nhưng khách hàng bảo là chỉ viết 30% thể hiện là cho hợp đồng số bao nhiêu rồi đến lần thanh toán đợt 2 thì cũng viết nốt 70% cũng là theo hợp đồng số bao nhiêu. Cho tôi hỏi là nếu viết hóa đơn tài chính mà chỉ thể hiện số hợp đồng như vậy có được không?

Đáp:

Qua câu hỏi bạn gửi, CENSTAF có vài gợi ý như sau:

1/ Do cty bạn ký HĐKT mua hàng SL chỉ có 1 mặt hàng và thanh toán làm 2 lần (lần 1 là 30%, lần 2 là 70%), các bên thống nhất xuất hóa đơn tài chính theo từng lần thanh toán và các bên đã xuất hóa đơn làm 2 lần như trên.

Việc xuất hóa đơn như vậy có thể xảy ra các TH sau:

+ Nếu cty bạn đã giao hàng cho bên mua đầy đủ thì theo qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 và TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC thì đủ đk để ghi nhận doanh thu theo chế độ kế toán và PL thuế GTGT do đó cty bạn phải xuất hóa đơn 100% giá trị tiền hàng và thuế GTGT đầu ra để kê khai và nộp thuế đúng qui định.

+ Nếu cty bạn đã giao hàng đầy đủ mà trong HĐKT lại qui định là thanh toán bao nhiêu xuất hóa đơn bấy nhiêu lại là sai qui định và bị xử phạt cả hóa đơn và thuế nữa.

* Phạt do có hành vi bán hàng hơn 200.000đ mà ko xuất hóa đơn tài chính (đối với 70% còn lại) theo NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của CP từ 5trđ đến 20trđ.

* Phạt hành chính về thuế GTGT theo TT 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BTC đối với 70% doanh thu không khai báo đúng qui định (truy thu 1 lần số thuế GTGT kê thiếu và xử phạt chậm nộp 0,05%/1 ngày chậm nộp).

2/ Do vậy việc cty bạn và cty mua hàng ký HĐKT và qui định xuất hóa đơn như vậy là sai qui định của PL.

Mặt khác khi xuất hóa đơn sai như vậy thì bên mua cũng không được khấu trừ và còn bị xử phạt hóa đơn sai (hóa đơn lần 2: 70%).

3/ Nếu cty bạn chưa giao hàng mà phía KH thanh toán từng lần trước khi giao hàng thì cty bạn có thể xuất hóa đơn khi thu tiền hàng và tiến hành kê khai nộp thuế GTGT theo qui định của TT 129 và khi đó có thể viết hóa đơn tài chính theo từng lần ứng tiền ghi là: thu tiền theo HĐKT số … ngày … tháng … năm … tính doanh thu và thuế GTGT theo qui định.

Vậy CENSTAF có vài ý trao đổi để bạn hiểu sâu hơn nghiệp vụ và thực hiện cho đúng luật tránh bị phạt nhé. TH của cty bạn ký HĐKT như vậy cũng giống nhiều DN khác và họ đã bị phạt do sai luật.

Xem thêm  Giải đáp thắc mắc của công ty chuyên về quản lý dự án

Chúc chị sức khỏe và thành công!

Ban Tư vấn Thuế CENSTAF GROUP

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *