Giải đáp thắc mắc về chi phí hoạt động Đảng, đoàn thể và chi phí khám sức khỏe định kỳ

Hỏi:

Ở cty tôi chi phí cho hoat động đảng, đoàn thể do các tổ chức này không đủ nguồn kinh phí hoat động nên thường xuyên lấy từ chi phí của cty, Trước đây có thông tư 08/2000/TC-TCDN ngay 19/02/2000 cho phép đưa vào chi phí nhửng khỏan chi này, Ban tư vấn  cho tôi hỏi hiện hành chi phí cho họat động đòan thể có được đưa vào chi phí tính thuế không.

Ngoài ra tôi có thắc mắc về chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các bộ công nhân viên, thông tư hướng dẫn chi ghi chung là chi phi khám sức khỏe định ký vượt mức qui định thì không được tính vào chi phí tính thuế, Ban tư vấn  cho tôi hỏi có qui định mức tối đa của phần chi phí này không, vì ơ cty tôi kế hoạch phòng tổ chức xây dựng tới 2trieu/01 CBCNV tôi thấy mức này khá cao, nên sợ bị bóc ra.

Đáp:

Qua câu hỏi của bạn CENSTAF GROUP có một vài gợi ý như sau:

– Chi phí hoạt động Đảng và Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên): Đối với mỗi tổ chức ĐOan thể đều có quy định riêng về việc đóng kinh phí như tổ chức Đảng phải đóng Đảng phí, tổ chức đoàn thanh niên cũng có đoàn phí, tổ chức công đoàn cũng có đoàn phí. Đối với tổ chức Đoàn thể  đều là các tổ chức tự nguyện người lao động tham gia, trong Luật thuế TNDN (Thông tư 130/2008/TT-BTC và TT18/2011/TT-BTC cũng chỉ nêu rõ phần quỹ bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn chứ không đề cập gì đến tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên). Do trong Luật Thuế TNDN không có nên khi quyết toán Thuế cơ quan Thuế loại các khoản chi phí cho hoạt động Đảng và Đoàn thanh niên ra khỏi chi phí được trừ vì họ cho rằng không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (nhiều Doanh nghiệp không có Đảng và không có tổ chức Đoàn thanh niên vẫn hoạt động kinh doanh tốt). Để tránh sự tranh cãi trong quyết toán Thuế TNDN anh nên làm công văn gửi cơ quan Thuế để làm cơ sở giải trình khi quyết toán Thuế Thuế TNDN). Nếu anh không có văn bản đồng ý của cơ quan Thuế anh sẽ không được đưa vào chi phí được trừ

Xem thêm  Giải đáp thắc mắc về lưu trữ chứng từ kế toán

– Chi phí khám sức khoẻ định kỳ: Theo quy định của Điều 102 Bộ Luật lao động có quy định ” …người lao động phải được khám sức khoẻ theo chế độ quy định,…”, theo quy định của TT130 điều kiện để ghi nhận một khoản chi phí được trừ:” …liên quan…+ hoá đơn chứng từ theo quy định,…)

Theo câu hỏi của bạn  là mức chi khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động là 2triệu người/năm, hoàn toàn được tính vào chi phí được trừ nếu mục đích khám sức khoẻ cho người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí khám sức khoẻ đó có hoá đơn theo quy định của Pháp luật

P/s: Hiện nay chưa có một văn bản nào quy định mức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động là bao nhiêu, các Doanh nghiệp thường hay chỉ làm cho có nên khi thực hiện bạn  nhớ yêu cầu bên khám sức khoẻ cung cấp hoá đơn đúng quy định nhé.

Trên đây là một vài gợi để bạn thực hiện tốt quyết toán Thuế TNDN năm 2011.

Chúc bạn  sức khoẻ và thành công.

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *