Category Archives: Hỏi Đáp Về Thuế

Giải đáp thắc mắc về chi phí hoạt động Đảng, đoàn thể và chi phí khám sức khỏe định kỳ

Hỏi: Ở cty tôi chi phí cho hoat động đảng, đoàn thể do các tổ chức này không đủ nguồn kinh phí hoat động nên thường xuyên lấy từ chi phí của cty, Trước đây có thông tư 08/2000/TC-TCDN ngay 19/02/2000 cho phép đưa vào chi phí nhửng khỏan chi này, Ban tư vấn  cho tôi […]

Giải đáp thắc mắc về xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

Hỏi: Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là:Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. […]

Giải đáp thắc mắc về xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

Hỏi: Bên tôi vừa ký một hợp đồng với khách hàng có điều khoản thanh toán là:Bên mua thanh toán đợt 1 là 30% giá trị hợp đồng và bên bán xuất hóa đơn tài chính cho bên mua 30% giá trị hợp đồng đó. Vì hàng số lượng chỉ có 1SP, đơn giá lớn. […]

Giải đáp thắc mắc về lưu trữ chứng từ kế toán

Hỏi: Ban tư vấn thuế CENSTAF cho Tôi hỏi 2 vấn đề sau: 1/ Hiện nay cty tôi đang thực hiện quy trình lưu trữ là làm từ phần mềm kế toán rồi sẽ in ra giấy để lưu trữ. Do khối lượng chứng từ rất nhiều, nên nếu cty tôi muốn lưu trữ ngay […]

Giải đáp thắc mắc của công ty chuyên về quản lý dự án

Hỏi: Xin chào Ban tư vấn Dịch vụ kế toán – Thuế CENSTAF! Xin được hỏi Ban tư vấn Thuế như sau: Câu 1 :  Công ty tôi là công ty TNHH chuyên quản lý dự án ( Gần như Ban quản lý dự án) ạ. Bên tôi có nhận được vài dự án BT, BOT. Phần xây lắp bên […]