Category Archives: lao động tiền lương

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ                        BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2031/TCT-CSV/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                  Hà Nội, ngày 14 tháng […]

Hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ được hạch toán như thế nào?

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ                                   Học kế toán – Thực hành kế toán – Đào tạo kế toán                 Tại công văn số 3117/TCT-CS ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 089/TP-09 không ngày, tháng 05/2009 của […]