Category Archives: Bất động sản

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1696/TCT-CSV/v Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.            Hà […]

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ                        BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2031/TCT-CSV/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                  Hà Nội, ngày 14 tháng […]