Category Archives: Văn bản pháp luật

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 ——–                                                       […]

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC(Ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kế toán thuế CENSTAF Điều […]

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ […]