Category Archives: Văn bản pháp luật

Thông tư 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn  máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người  tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường ­­­­ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 […]

Công văn 1215/TCT-CS về việc thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ—————-Số: 1215/TCT-CSV/v: thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————— Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội           Trả lời công văn số 24351/CT-HTr ngày 19/11/2010 của […]

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2017/TCT-CSV/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012     Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Trả lời công văn số 107/CT-TH.NV.DT ngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang […]

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 4467/TCT-CSV/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ. Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Kính gửi:Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại […]

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ […]

Công văn Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1166 /TCT-TNCNV/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.Tổng cục Thuế nhận được công văn số 113/CT-TNCN ngày 25/01/2016 của […]

Thông tư Số: 53/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 53/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Căn […]

Công văn 4162/TCT-CS về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 4162/TCT-CSV/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận công văn số 7247/CT-TTr1-N4 ngày 24/9/2012 của Cục Thuế thành […]

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1690/TCT-CSV/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.  Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;– Công ty TNHH Túi xách SIMONE […]

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 17164/BTC-TCTV/v: thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố […]