Lưu trữ Danh mục: Văn bản pháp luật

Công văn 6667/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 6667/TCHQ-TXNKV/v xử lý nợ thuế Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn.(Số 58 Trần Thái […]

Công văn 7283/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 7283/TCHQ-TXNKV/v hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu   Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2.(Lô HF 15, đường […]

Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 4657/TCT-TNCNV/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện QL Toàn cầu  Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời […]

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10212/CT-TTHTV/v: Thuế thu nhập cá nhân                     TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd […]

Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 4152/TCT-KKV/v hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Trả lời công văn số 762/CT-KTT đề ngày […]

Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 4175/TCT-CSV/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài. Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex. Trả lời công văn số 605/2012/CV/CTTV-CTN2 […]

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1696/TCT-CSV/v Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.            Hà […]

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN                                                                  TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ                        BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 2031/TCT-CSV/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                  Hà Nội, ngày 14 tháng […]

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 1690/TCT-CSV/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.       Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;– Công ty TNHH […]

Thông tư số 173/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 173/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ […]