Lưu trữ Danh mục: Kế toán

Thực hành kế toán: Thực hành kế toán máy trên phần mềm FAST

   Khoá học “Thực hành kế toán máy trên phần mềm Fast” được CENSTAF thiết kế với thời lượng thực hành trên máy là 100% thời gian. I. Tổng quan chế độ, hệ thống kiến thức trước khi thực hành kế toán máy                 Trước khi học “Thực hành kế toán máy trên phần mềm Fast” thì học viên […]

Thưc hành kế toán máy trên Excel – Thực hành kế toán trên máy ở Hà Nội:

   Với mục tiêu giúp học viên hiểu sâu được bản chất của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp mình, CENSTAF sẽ tư vấn cho học viên học thực hành kế toán máy trên  phần mền Excel. Vì khi học thực hành kế toán trên Excel học viên sẽ là người xử lý từng nghiệp vụ kinh tế phát […]

Học nguyên lý kế toán

 Bạn đang muốn học nguyên lý kế toán ? Khóa học nguyên lý kế toán – căn bản và cốt lõi được CENSTAF thiết kế nhằm trang bị những kiến thức lý luận căn bản và cần thiết nhất mà một học viên cần phải có trước khi bước vào học chương trình thực hành nghề kế toán thuế chuyên nghiệp. Nội dung của […]

Đào tạo nguyên lý kế toán

 CENSTAF liên tục tổ chức các khoá đào tạo nguyên lý kế toán nhằm trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho một kế toán viên, kế toán tổng hợp để làm sao khi học xong khoá học này các học viên sẽ có đủ kiến thức lý luận bước vào học nghề […]

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp

      Làm thế nào để trở thành kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp? Xây dựng cơ bản? Hãy tham dự khoá học “Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp” do CENSTAF tổ chức! I. Phương pháp đào tạo thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp, DN xây […]

Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc tại Hà Nội

 Học kế toán tổng hợp thưc hành thực tế cấp tốc: Với mục tiêu giúp cho học viên vững chắc về mặt lý luận, giỏi về kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Trung tâm Nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế (CENSTAF) cam kết sau […]

Đào tạo thực hành nghề kế toán tổng hợp – kế toán thuế chuyên nghiệp

       Khóa “đào tạo thực hành nghề kế toán tổng hợp – kế toán thuế trong các loại hình doanh nghiệp” là một trong những khoá đào tạo đặc biệt đã nhận được giải thưởng “Trí Tuệ Việt” năm 2009. Học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng và được chia sẻ các kinh […]

Dạy lý thuyết kế toán

 CENSTAF liên tục khai giảng các lớp dạy lý thuyết kế toán nhằm trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho một kế toán viên, kế toán tổng hợp để làm sao khi học xong khoá học này các học viên sẽ có đủ kiến thức lý luận bước vào học nghề kế toán.       Đối tượng […]